Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic offshore and coastal engineering in changing climate

Alternativ tittel: Feltstudier og modellering av sjøtilstand, drivis, is-påvirkning og metoder for å håndtere isfjell på den Arktiske sokkelen

Tildelt: kr 4,5 mill.

AOCEC-prosjektet utviklet forskning og utdanning i verdensklasse gjennom langsiktige relasjoner med sterke akademiske grupper fra Memorial University of Newfoundland (MUN, Canada), Lomonosov Moscow State University (MSU) og Moskva Institute of Physics and Technology (MIPT, Russland), Dartmouth College (DC) og University of Alaska Fairbanks (UAF, USA). Prosjektet utvidet eksisterende samarbeid mellom ledende vitenskapelige grupper som forsker innen Arktisk teknologi, fysikk og fastoffmekanikk, væskedynamikk og oseanografi. Samarbeidet bidro til dypere forståelse av fysiske prosesser i arktiske offshore- og kystsoner og ved å undersøke fysiske miljøpåvirkninger på strukturer og skip. AOCEC-aktiviteter bidro til SFI SAMCoT og Petromaks2 DOFI-prosjekter. Hovedresultatene ble oppnådd ved undersøkelser av isens påvirkninger på • faste kaier og fortøyde fartøyer, • påvirkningen av vibrasjoner på isstyrken, • skalaeffekter av kompresjonsstyrken til havis, • anisotropi av viskøs-elastiske egenskaper til søyleformet is, • kollisjonsinteraksjoner av flak med strukturer. Videre ble grensesjiktturbulens forårsaket av flakkollisjoner studert, spredning og demping av bølger som forplanter seg i isdekket vann, dynamikk av havis og tidevann i Spitsbergen Bank, dynamikk i kystsone og grunnvann i kystsonen av Isfjorden, termisk utvidelse av frossen jord, deformasjonsanalyse av lokal veiinfrastruktur i Longyearbyen. Prosjektresultater ble publisert i 23 journalartikler og 46 artikler i “proceedings” til internasjonale konferanser og som bokkapitler. 4 PhD og 8 MSc-studenter fra partneruniversitets utførte sine prosjekter og forsvarte sine avhandlinger med støtte fra AOCEC. Vitenskapelige workshops ble organisert i MUN, UAF, MSU, MIP, UiO og UNIS. Feltarbeid ble organisert årlig i Svalbard-regionen på landfast is og drivis med deltagelse av forskere og studenter fra samarbeidsuniversitetene. Prosjektresultater ble brukt til å endre strukturen på AT-emner ved UNIS og inkludert i studieprogrammet.

Cooperation with the partner universities ie resulted in significant input in the five fields including Physics and mechanics of ice and loads on structures, Sea ice/iceberg drift, ice management and wave stresses on ice, Shipping in ice-infested waters, Navigational conditions on Spitsbergen Bank, and Arctic harbours and coastal zones. Results are published in 26 journal papers, 44 conferences papers, 4 book chapters, and 29 students reports. We organised 6 workshops in the partner universities. Field works were performed annually since 2018 in Spitsbergen and in the Barents Sea at UNIS base. The organised cooperation net is active, and we have a good potential and common interest for future development.

The project develops world-class research and education in Norway through long-term relations with strong academic groups from Canada, Russia and USA. The project expands existing cooperation between leading scientific groups working in the fields of Arctic Engineering, Physics and Mechanics of Solids, Fluid Dynamics and Oceanography. Currently the cooperation is supported by projects SAMCoT, FIMA, SITRA, WOICE and Hydralab+. The cooperation contributes to deeper understanding of processes in Arctic offshore and coastal zones determining physical environmental actions on structures and ships. It is organized through joint field and laboratory works, teaching, student mobility, workshops and seminars. The project influences an expansion of research activity in Svalbard region and strengthen of Arctic Technology Department at UNIS (AT UNIS). It corresponds to long-term strategy of AT UNIS, Department of Civil and Transport Engineering at NTNU, the Centre for Research-based Innovations SAMCoT, and Department of Mathematica at UiO in research and education both. The cooperation increases amount of students at UNIS and expansion of course program offered by AT UNIS.The project supports student exchange between the partner universities, MSc projects performed at UNIS by students from the partner universities, and invitation of guest lecturers for the teaching at UNIS. Contributions with students per year following UNIS courses are 3-4 (MUN), 3 (MSU), 3 (MIPT). Group of Fluid Dynamics from UiO organizes together with NTNU and UNIS BSc/MSc course in the Spring including field works in the Barents Sea by ship and/or field works on land fast ice in the Ice Fjord. All partner universities contribute with lecturing and MSc projects performed at UNIS base.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research