Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic offshore and coastal engineering in changing climate

Alternativ tittel: Feltstudier og modellering av sjøtilstand, drivis, is-påvirkning og metoder for å håndtere isfjell på den Arktiske sokkelen

Tildelt: kr 4,5 mill.

AOCEC-prosjektet utvikler forskning og utdanning i verdensklasse gjennom langsiktige relasjoner med sterke akademiske grupper fra Memorial University of Newfoundland (Canada), Lomonosov Moscow State University og Moskva Institute of Physics and Technology (Russland), Dartmouth College og University of Alaska (USA). Prosjektet utvider eksisterende samarbeid mellom ledende vitenskapelige forskningsgrupper som arbeider innen arktiske ingeniørfag, fysikk og faststoffmekanikk, væskedynamikk og oseanografi. Samarbeidet vil bidra til dypere forståelse av fysiske prosesser i arktiske offshore- og kystsoner og ved å bestemme fysiske miljølaster på strukturer og skip. Prosjektets hovedfokus er på regionene med nåværende og potensiell næringsutvikling i Svalbard og Nordvest-Barentshavet. Prosjektet er organisert gjennom felles felt- og laboratoriearbeid, undervisning, studentmobilitet, workshops og seminarer. Dette vil føre til en utvidelse forskningsaktiviteten i Svalbard-regionen og en styrking av Arktisk Teknologi avdelingen ved UNIS. Aktivitetene vil støtte de langsiktige forsknings- og utdanningsstrategiene til AT UNIS, Institutt for sivilingeniør og miljøteknikk ved NTNU, og Matematisk institutt ved UiO. Prosjektet vil finansiere studentutveksling mellom partneruniversitetene, MSc-prosjekter utført på UNIS av studenter fra partneruniversitetene, og invitere gjesteforelesere til undervisning på UNIS. Nye kurs (BSc / MSc / PhD) innen arktisk hydrodynamikk og marin teknologi vil bli utformet og organisert under prosjektet.

-

The project develops world-class research and education in Norway through long-term relations with strong academic groups from Canada, Russia and USA. The project expands existing cooperation between leading scientific groups working in the fields of Arctic Engineering, Physics and Mechanics of Solids, Fluid Dynamics and Oceanography. Currently the cooperation is supported by projects SAMCoT, FIMA, SITRA, WOICE and Hydralab+. The cooperation contributes to deeper understanding of processes in Arctic offshore and coastal zones determining physical environmental actions on structures and ships. It is organized through joint field and laboratory works, teaching, student mobility, workshops and seminars. The project influences an expansion of research activity in Svalbard region and strengthen of Arctic Technology Department at UNIS (AT UNIS). It corresponds to long-term strategy of AT UNIS, Department of Civil and Transport Engineering at NTNU, the Centre for Research-based Innovations SAMCoT, and Department of Mathematica at UiO in research and education both. The cooperation increases amount of students at UNIS and expansion of course program offered by AT UNIS.The project supports student exchange between the partner universities, MSc projects performed at UNIS by students from the partner universities, and invitation of guest lecturers for the teaching at UNIS. Contributions with students per year following UNIS courses are 3-4 (MUN), 3 (MSU), 3 (MIPT). Group of Fluid Dynamics from UiO organizes together with NTNU and UNIS BSc/MSc course in the Spring including field works in the Barents Sea by ship and/or field works on land fast ice in the Ice Fjord. All partner universities contribute with lecturing and MSc projects performed at UNIS base.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research