Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan And Norway United in Brain, Education and Therapeutics

Alternativ tittel: Japan og Norge forent i Hjernen, Utdanning og Terapi

Tildelt: kr 4,5 mill.

Utdanning av unge nevrovitere foregår gjennom aktiv forskningsutøvelse hvor studenter og erfarne forskere samarbeider tett. Kvaliteten på utdanningen henger sammen med tilgangen på fremragende forskere som har ansvar for opplæringen, og som selv leder fremragende forskningsgrupper i store internasjonale og multidisiplinære miljø. Vi har etablert et nyskapende og banebrytende, internasjonalt forskningssamarbeid, med stort potensial for resultater innenfor behandling av nevrodegenerative sykdommer. Sammen vil de tre partene utforme en forsknings- og treningsarena som er unik i verden. I likhet med NTNU og Tohoku Universitetet, har de to japanske partene en lang tradisjon for samarbeid. Japanske og norske studenter som deltar i programmet vil bidra aktivt i et internasjonalt forskningssamarbeid. Studentene vil bli eksponert for ulike forskningskulturer i løpet av utdanningen ved at de tilbringer deler av studiene i et annet land enn det de avlegger graden sin i. Alle studentprosjektene vil være del av en banebrytende forskningssatsning, som bygger på nylig utviklede forskningsverktøy hvor funksjonene til identifiserte nevroner kan manipuleres ved å endre den genetiske koden. Denne forskningen har stort potensial for å oppnå resultater innenfor behandling av nevrodegenerative sykdommer. Vi har pekt ut minst to PhD kandidater som skal delta i det planlagte utvekslingsprogrammet, men COVID-19 situasjonen har så langt forhindret dette. Planlagte kurset i primat nevrobiologi ved Kyoto Universitet skjedde i september (10-15/09 2021) som et digitalt møte men konferansen for unge forskere som skulle finne sted i Hellas i september i år, er nå flyttet til våren 2022.

Educating young neuroscientists at MSc and PhD level happens hands on, actively carrying out research projects. Successful training depends on training by excellent scientists, who head excellent research groups that are embedded in a large multi-disciplinary environment. Here we propose to initiate a ground-breaking, cutting-edge, international research collaboration, with a very high potential to result in treatment of neurodegenerative disorders. Together, the three partners secure a research and training space, which is unique in the world. The two Japanese partners have a longstanding collaborative tradition and this holds also true for NTNU and Tohoku University. The participating Japanese and Norwegian students will actively contribute to an international research collaboration. They will be exposed to different research cultures since they will study for some time in a country different from where they are being educated and will obtain their degree. Their projects will all be part of a frontiers research endeavor, based on the very recent discovery of new tools to manipulate the phenotype of identified neurons through changing their genotype, providing a very high potential to result in treatment of neurodegenerative disorders. We will initiate a student and researcher exchange program between the three partners, including exchange visits and hands-on courses at all locations. These courses will be recorded to prepare new online educational materials, to be used in training generations of students to come. An added aspect will include the exposure to neuromedicine, i.e. the application of obtained fundamental knowledge towards the development and assessment of new therapeutics.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research