Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landscape & infrastucture dynamics of frozen environments undergoing climate change in Canada, Norway and Svalbard

Alternativ tittel: Landskap og infrastruktur dynamik i frosne miljøer hvor klimatiske endringer skjer i Canada, Norge og Svalbard

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektet startede med en kick-off workshop på UNIS på Svalbard med 10 deltakere fra alle prosjekt partnere 22-23 oktober 2018. Vi gjennomførte også en feltekskursjon som del av denne workshop. Igjennom hele prosjektperiode har vi hatt regelmessige online Steering Committee møter med alle partnere for at diskutere fremdriften i de planlagte aktiviteter i prosjektet. Prosjektet avsluttedes med en exit strategi workshop som foregikk som del av ArcticNet møtet i Toronto i December 2022. Der besluttede vi at dele vores erfaringer med prosjektet ved at lave en publikasjon om behovet for risiko analyser av climate change og permafrost i nordlige samfunn. Vi diskuterte også muligheten for at videre utvikle internships i permafrost. En meget viktig del av samarbeidet i prosjektet har vært den felles utvikling av to nye master kurs, som ble gjennomført hhv to og en gange i prosjektperioden ved hhv. NTNU og UNIS. Masterkurset 'Design of Roads and Railways in Cold Climate' 7.5 ECTS ble designet, kursplan lagt og to online moduler ble også designet og produsert, som del av kurset. Kurset ble avholdt ved NTNU, Norge i høsten 2019 (25 studenter, 6 fra Canada og 10 norske), og igjen i høsten 2022 (12 studenter). Vi ansatte en ung canadisk forsker, Julie Malenfant-Lepage, som kursansvarlig begge ganger det blev kjørt. Hun har også koordinert utviklingen av kurset. Også masterkurset 'Geohazards and geotechnics in high Arctic permafrost environments' (10 ECTS) ble lavet designet og planert i løpet av 2019. Og vi søkte om at få det som et UNIS kurs, slik at det var klar til at kjøres i juni i 2020. Kurset er formelt godkjent som del av UNIS kursportefølje. Vi ansatte med den unge forsker Graham Gilbert (opprinnelig fra Canada, og har studert master og PhD ved UNIS, UiO og UiB Norge) som også var med at utvikle kurset som kursansvarlig. Dette feltbaserte kurs ble dessverre avlyst pga. COVID-19 i 2020 og igjen i 2021, men hadde i 2020 36 kvalifiserte studenter, hvorav 6 fra Canada og 15 fra Norge. Pga C-19 nedlukningen var det først i 2022 igjen mulig at gjennomføre dette kurs ved UNIS, hvor det ble kjørt med kjørte helt fylt med 16 studenter ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS over 5 uker. Endelig som en del av prosjektet gjennomførte vi ved Yukon University, Whitehorse, Canada masterkurset ‘Advanced Permafrost Engineering Applied to Transportation Infrastructure’ i sensommeren med 5 studenter. Kurset ble undervist av Chris Burn and Guy Dore fra hhv. Carleton og Laval universitetene. Dette kurs bygger på et tidligere kurs men omdesignet til at ha en lengere feltdel. Der var en norsk deltaker på dette. Da prosjektet måtte avsluttes i 2022, og vi ikke hadde hatt noen bachelor relevant aktivitet, besluttede vi at involvere os i permafrost bachelor kurset ved UNIS i 2022, AG-218 ‘International Bachelor Permafrost Summer Field School’. Dette kjørte over 5 uker i tidlig sommer 2022, og vi har støttet yngre forsker Marjolaine Verret, som kursansvarlig for dette interdisiplinære kurs. Det kjørte fylt med 20 studenter, hvorav 3 var fra Canada. Vi utviklede en session til ArcticNet konferensen i desember 2020 i Canada: 'Integrating science and engineering education to address challenges with northern infrastructure under a changing climate with special focus on permafrost'. ArcticNet sessjonen ble gjennomført i full digital versjon med noen utvalgte munntlige presentasjoner. Pga COVID-19, som ikke gjorde det mulig at gjennomføre utveksling mellom Canada, Norge og Svalbard, ble prosjektet satt i bero fra våren 2020 til ut på høsten 2021, hvoretter vi måtte lave en revidert prosjektplan. Pga de manglende fysiske aktiviteter har vi fokusert på at utvikle online permafrost utdannings resurser. Chris Burn, Carleton University, har utviklet 3 overordnede utdannings video moduler. Et om jordens termale regime, et om jord is og et om anvendelse og implikasjoner. Hver modul inneholder mange summary korte videoer, men også flere længere videoer. Vi har også lavet to video moduler om remote sensing av permafrost utviklet i samarbeide med den unge forsker Line Rouyet, NORCE; et video modul om kryostratigrafi laveet av den unge forsker Marjolaine Verret, UNIS, og et video modul om hvordan permafrost boring gjennomføres, lavet av det Longyearbyen based lokale forskningssupport firma Kolibri Geoservices. Alle disse videoer vil være meget viktige dele av ettermælet av prosjektet, og vil være tilgjengelige nettbaserte ressurser for permafrost utdanning. De vil blive tilgjengelige gjennom UNIS utdannings ressurser webside. Vi planlegger også at kunne tilbyde disse gjennom International Permafrost Association's Education and Outreach committee og UArctic Thematic Network for Permafrost.

The FROZEN CANOES project has developed a joint research based educational field based programme combining geoscience and engineering to address perennially and seasonally frozen ground undergoing climate change in an innovative educational by using knowledge from both Norwegian and Canadian partners. 1) We have developed and delivered three interdisciplinary and complementary Master level courses addressing the main objective in Norway at NTNU in 2019 + 2022 (focus seasonal frost), in Svalbard at UNIS in 2022 (focus continuous permafrost) and in Canada at Yukon College in 2022 (focus discontinuous permafrost) + collaborated with a bachelors course in UNIS in 2022. All courses will have a significant field component. 2) We have developed new ways of educating students by producing many online modules, that have been used both in the project courses, but which will also be a significant legacy of the project. 3) We have developed interdisciplinary collaboration by having students work in teams of both geoscientists and engineers as they will encounter in their future jobs. 4) We have managed to hire three early carrier scientists as course responsible. This is a major achievement which will impact the future permafrost education at the involved institutions. 5) We have hosted two physical FROZEN CANOES collaboration workshops: The kick-off workshop during autumn 2018 held at UNIS in Svalbard, with all partners involved increasing the knowledge among the participating institutions and working on the development of the joint courses in the project. The exit strategy development workshop was held in December 2022 in Toronto at the ArcticNet meeting, where the legacy of the project was discussed in more detail and plans for joint publication of the project outcome planned.

The FROZEN CANOES project will contribute to high quality research-based educational collaboration between Norway and Canada, in particular between the strong geoscience groups at UNIS, Carleton University, and Yukon College, and between the geotechnical groups at UNIS, NTNU, and Université Laval. The project partners have and have had project collaboration before within geoscience and geotechnics separately, but the combination of geoscience and geotechnics to be achieved in this application is unique. The project builds on collaboration to develop three new master level courses and four online modules, hopefully so successfully that the course package will continue to be offered as a joint master degree offer/programme at the participating institutions forming a lasting legacy of FROZEN CANOES. Building on several larger research project outcomes, their field and laboratory measuring techniques, and being able to use large-scale geotechnical and geoscientific infrastructures are demonstrating how the educational goals can only be achieved using previous research and research infrastructure. Including early carrier scientists largely into the development of the project and its educational goals ensures transferring research-based educational skills from the senior scientists to the next generation scientists and engineers. The use of innovative teaching methods using online modules, but also in the planned master courses is depending on being able to use the best outcomes from the qualifying research projects, the technical educational infrastructure of the participating institutions and industry partners. Knowledge of the key science foundation for frost action, permafrost and geohazards is required to adequately address the needs of academic research and industry. Climate change adds uncertainty so sharing expertise between geoscience and engineering research environments, and with industry, will improve our capacity to respond to future cold region issues.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research