Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Alternativ tittel: Trans-Atlantic cooperation on energy market models

Tildelt: kr 4,5 mill.

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål å vurdere: - Hvordan kan vi designe et stabilt og robust energisystem basert (nesten) utelukkende på fornybare energikilder, til en overkommelig pris? - Hvor effektivt vil et gitt politisk virkemiddel være for å redusere klimagassutslipp? - Hva er risikoen ved å investere i en gitt teknologi i dag? - Hvilken rolle vil en ressurs som naturgass spille over de neste tjue årene? For å navigere i denne prosessen, og hjelpe å forstå energimarkeder, brukes ofte matematiske modeller basert på økonomisk teori. Utvikling og bruk av slike modeller er en svært tverrfaglig øvelse som krever en dyp forståelse innen en rekke disipliner slik som matematikk, økonomi, teknologi, politikk, og samfunnsfag, for nevne noen. Prosjektet The Trans-Atlantic cooperation on energy market models (TACEMM) vil danne et nettverk av eksperter på energimarkedsmodellering fra verdensledende universitet og forskningsinstitusjoner i Norge, Brasil, USA og Tyskland. Dette nettverket skal drive med forskning og utdanning som adresserer energisystem og markedsdesign. Innen TACEMM vil det organiseres forskningskoler, kompaktkurs, workshoper for industri og akademia, og utvekslingsprogram for studenter og forskere. Dette vil skape en møteplass for masterstudenter, doktorgradsstudenter og noen av verdens fremste forskere og forelesere innen dette feltet. For å summere, vil TACEMM adressere hvordan energimarkeder kan utformes både for effektiv ressursutnyttelse i dagens system, og for å gi insentiver til investeringer og tilrettelegge for omstillingen til et fremtidig bærekraftig energisystem.

-

The TACEMM project focuses on energy market modeling and energy market design and will bring together world-class education and research institutions from Norway, Brazil, the US and Germany working on these topics. Energy systems and markets in different regions across the world face drastic transformations due to emission reduction, introduction of new energy technologies and changes in the role of consumers. Developing good energy market models based on optimization and equilibrium is crucial in this process, both for the energy industry who needs to efficiently manage their resources and to policy makers, system operators and regulators who are responsible for ensuring the public with a clean, affordable and secure supply of energy. A careful design of energy markets and regulation will play a key role in enabling this. The TACEMM project will establish meeting grounds for Master's and PhD students and the leading researchers and lectures within this field. This will be accomplished by organizing research schools, compact courses, industry/academia workshop, student and researcher exchange, and the development of a joint Master's program between NTNU and The Technical University of Berlin. The country profile of TACEMM has been carefully designed based on common challenges and opportunities within the energy sector between Norway and the partner countries. Both Norway and Brazil are rich on energy resources such as hydropower, natural gas and oil. The role of natural gas in the future energy mix is highly uncertain but this will have a significant impact on countries rich on this resource like Norway, Brazil and the US. As ever increasing shares of intermittent renewables are integrated into our power grids, balancing these resources become a challenge. Few countries have come further in this process than Germany. The work is strongly linked to FME CenSES-Centre for Sustainable Energy Studies and the new NTNU programme on Energy Transition Strategies.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research