Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

Alternativ tittel: LawTranform: Effekter av lov og rett

Tildelt: kr 4,5 mill.

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law har som hovedmål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning i skjæringspunktet mellom rett og politikk, med særlig fokus på «lawfare», det vil si ulike aktørers strategier for å skape sosial endring ved bruk av rettslige virkemidler – fra mobilisering av rettigheter i internasjonale traktater og grunnlover, til lovgivning, rettsaker for nasjonale og internasjonale domstoler. Et hovedfokus er hvordan vi kan forstå og måle effektene av slik lawfare, og hvordan disse dynamikkene spiller seg ut innenfor ulike felt og i ulike sosiale og politiske kontekster – ikke minst i det globale sør. Undervisningen trekker intensivt på forskning som gjøres av partnerne i nettverket og undervisningssamarbeidet bidrar i sin tur til ny forskning og til å bygge og konsolidere forskningsnettverk. Med støtte fra prosjektet er det tverrfaglige og innovative PhD-kurset «Effects of Lawfare» blitt en fast del av kurstilbudet på doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Bergen. Dette er et unikt kurs hvor den internasjonale konferansen Bergen Exchanges on Law & Social Transformation (BeEx-) inngår som en sentral del av kurset. Dette gir studentene mulighet til å aktivt diskutere pågående forskning med verdens-ledende forskere. Som del av kurset tilbyr vi også: i) strukturerte og skreddersydde veiledningsmøter hvor studentene kan diskutere prosjektet sitt med relevante forskere fra andre INTPART-institusjoner; ii) inngående metodeforelesninger; iii) mulighet til å delta i paneler under BeEx, iv) gode muligheter for nettverksbygging. Under pandemien ble kurset tilbudt digitalt og gjennom å bygge på disse erfaringene kunne vi i 2022 tilby et unikt hybrid kurs, med en digital del (hvor studentene jobbet i grupper og fikk digitale forelesninger fra forskere ved de ulike partnerinstitusjonene) og en fysisk del i Bergen, som del av Bergen Exchanges on Law & Social Transformation (studenter som ikke hadde anledning til å komme til Bergen kunne følge BeEx sesjonene digitalt). Vi har hatt svært gode erfaringer med denne hybride modellen. De menneskelige og økonomiske ressursene som er gjort tilgjengelig via INTPART-prosjketet, har gjort det mulig å stadig forbedre kurset og utvikle det til en modell som kan brukes bredt. I 2023 utviklet vi sammen med våre Brasilianske partnere et latinamerikansk PhD-kurs etter samme modell. Det hadde fokus på forskningsetikk og etter en uke med digitale forelesninger kunne studentene delta på den regionale BeEx-konferansen i São Paulo, Brasil. Vi har også brukt kurset til å videreutvikle eksisterende MA og BA-kurstilbud ved UiB og partnerinstitusjoner. Ved UiB har dette særlig vært knyttet til det interfakultære kurset "Costitution, Court and Politics". Samarbeidet har også gitt grunnlag for en rekke nye prosjektideer og prosjektsøknader, og flere av disse er blitt innvilget.

A central outcome of the project has been to consolidate LawTransform and Bergen as a global hub for research on the role of law in social change, with particular focus on the global south - and as a centre for innovative learning on the dynamics and effects of using rights, law and courts as political tools and arenas. We now have a network of more than 150 scholars from across all regions and a infrastructure for maintaining it. Through intensive collaboration between the nine partner institutions, the project has developed a new model for integrated and hybrid PhD courses (the BeEx-model) and a range of collaborative and digital modalities for BA and MA courses. The BeEx model integrates a PhD course with a one-week international research conference. This provides the students access to cutting edge research and leading researchers in the field, with ample opportunities for engagement and mentoring. The course is hybrid in that it combines two weeks of innovative digital teaching and group work with one week of physical on-site engagement (with the opportunity of take the whole course digitally). This model has been successfully adapted to the Latin American regional context in collaboration with a Brazilian partner institution and other partners are interested in adopting the BeEx model to their counties and regions. Another important outcome of the project is new, innovative research expanding the state of knowledge in the field. The project has enabled this by a) facilitating implementation of and communication of results from ongoing research projects 2) stimulating the development of new research projects, five of which have so far been funded and 3) enabling research to be conducted as part of the project development process itself.

The aim of this grant application is to strengthen the University of Bergen/LawTransform as a leading centre for research and education on law and social change. It will do so by forging long-term partnerships with internationally leading socio-legal research and -educational institutions and serving as a global hub for exchanges and collaboration on research projects and teaching. Our partners are all outstanding research and higher education institutions from Brazil, India, South Africa and the United States, with complementary expertise a common vision. The partnerships will contribute to the advancement of research and education of the highest quality by (i) developing new research projects deepening our efforts to develop better tools for understanding the role of law and courts in the social production of (in)equality and the use of rights and law as policy tools and strategies for social change (ii) build on this to provide innovative and relevant interdisciplinary research-based education, including online- and field based courses, and joint virtual MA and PhD programs University of Bergen has the potential to become a world leader in this field. Since LawTransform was established (August 2014) it has built an extensive base of international research projects, merging and developing academic networks; it has established a successful PhD course on 'Effects of Lawfare', now in its third edition; and organised a wide range of seminars and events, including the 'Bergen Exchanges on Law & Social Transformation', an annual week packed with public seminars and workshops related to ongoing research at the centre. This has become a stimulating meeting place for scholars, students, as well as practitioners (judges, policy-makers, activists). The Bergen Exchanges, with its extensive academic and social program is - along with the joint research project and the online platform (webpage, Facebook, Twitter,Vimeo) - key to building a cohesive international network.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research