Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

Alternativ tittel: LawTranform: Effekter av lov og rett

Tildelt: kr 4,5 mill.

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law, som startet i juni 2018, tar sikte på å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning om rettens rolle i sosiale endringer. Med støtte fra prosjektet er LawTransform PhD-kurset «Effects of Lawfare» nå et standard kurs som tilbys av Universitetet i Bergen årlig. De menneskelige og økonomiske ressursene som er gjort tilgjengelig via INTPART-tilskuddet, har gjort det mulig for oss å stadig forbedre kurset og utvikle det til en modell som kan brukes mer bredt. Ved å høste erfaringer kunne vi bygge på de vellykkede innovasjonene fra i fjor for å tilby et forbedret digitalt og hybridkurs i år, samtidig som vi tilbyr: i) strukturerte og skreddersydde veiledningsmøter med ledende forskere innen sine felt - flere av studentene diskuterte deres forskning med forskere basert på INTPART -partnere; og ii) inngående metodeforelesninger. LawTransform PhD-kurset var vertskap for tolv studenter (seks i 2018 og i 2019) fra partnerinstitusjoner i Brasil, India, Sør -Afrika og USA. Det åpnet også for tre forskningsopphold, med en forsker fra Sør-Afrika og en fra India som kom til Norge, og en forsker fra Norge som dro til USA. Videre brakte det seniorforskere fra organisasjonene i to påfølgende år. De bodde i Bergen i omtrent to uker og deltok intenst i kursaktiviteter så vel som i prosjektworkshops. Ikke bare INTPART-finansierte studenter tjente på dette, men også de rundt 40 andre studentene som kom fra flere internasjonale og norske institusjoner for å delta på et stadig mer kjent og vel ansett kurs. LawTransform PhD-kurset består av lukkede og offentlige økter. I de lukkede øktene tilbys studentene utmerkede forelesninger av ledende forskere innen de relevante feltene. De har også "møt forfatteren"-økter, der de forbereder seg ved å lese en artikkel som skal diskuteres med forfatteren(e). På de offentlige samlingene, seminarene under Bergen Exchanges, samler rundt tretti seminarer forskere og studenter, lokale og fra hele verden for å utveksle forskningsresultater, bygge nettverket og lage planer for nytt og/eller videre samarbeid på en inspirerende og samarbeidende plattform. Ph.d.-studentene var ofte på scenen for å presentere arbeidet sitt og diskutere med mer erfarne forskere. I avslutningspanelet til Bergen Exchanges deler INTPART-finansierte studenter sine erfaringer fra PhD-kurset i en stimulerende økt om hvordan de kan videreutvikle kurset og få mest mulig ut av INTPART-opplevelsen. Forbedringene av kurset de siste årene er basert på tilbakemeldinger fra studentene og publikum på slike avsluttende seminarer. Den største ulempen i år, som i fjor, var det faktum at vi ikke var i stand til å ønske internasjonale studenter og forskere fra partnerinstitusjoner velkommen til Bergen på grunn av koronaviruspandemien. Samtidig tillot suksessen med vårt heldigitale kurs i fjor og ekspertisen vi har fått å akseptere flere studenter fra partnerinstitusjonene til å delta på kurset i år. Den betydelige kompetansen vi har oppnådd fra å organisere online arrangementer har også gjort det mulig for oss å produsere verdifullt undervisningsmateriale om flere emner, som er tilgjengelig på senterets nettsted. Vi har også blitt bedre i online prosjektworkshoper og sørget for at LawTransform-prosjekter går så langt som mulig med tanke på restriksjoner som pålegges av den nåværende globale situasjonen. Vårsemesteret 2021 tilbød vi et heldigitalt MA-kurs i "The law & policy of governance governance" ved Institutt for sammenliknende politikk. Med den gradvise gjenåpningen av Norge, tar vi sikte på å legge til rette for nye forskningsopphold i Bergen og i utlandet, og vi planlegger allerede å motta en gjesteforsker fra en av våre partnerinstitusjoner i Brasil for en lengre periode i 2022. Videre har INTPART-prosjektet gitt oss mulighet til å sende inn flere søknader om både forskning og forskningsbaserte utdanningsprosjekter. Noen av dem mottok ikke finansiering, men ble veldig godt evaluert og vil bli sendt igjen (Amazoning climate governance; Health system inequalities in the context of Covid-19; og Autocratic Legalism). Noen av publikasjonene i dette prosjektet er knyttet til prosjektene vi har søkte finansiert for. Blant de vellykkede søknadene var: "Pluriland: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes" (FRIPRO 2020-2024) og Rethinking Democracy & Law (Diku). I januar 2022 starter LawTransform et nytt prosjekt finansiert av INTPART: "Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning", som bygger på vårt nåværende prosjekt som kombinerer både nåværende og nye partnerinstitusjoner i Brasil, Canada, India, Norge, Sør-Afrika og USA.

-

The aim of this grant application is to strengthen the University of Bergen/LawTransform as a leading centre for research and education on law and social change. It will do so by forging long-term partnerships with internationally leading socio-legal research and -educational institutions and serving as a global hub for exchanges and collaboration on research projects and teaching. Our partners are all outstanding research and higher education institutions from Brazil, India, South Africa and the United States, with complementary expertise a common vision. The partnerships will contribute to the advancement of research and education of the highest quality by (i) developing new research projects deepening our efforts to develop better tools for understanding the role of law and courts in the social production of (in)equality and the use of rights and law as policy tools and strategies for social change (ii) build on this to provide innovative and relevant interdisciplinary research-based education, including online- and field based courses, and joint virtual MA and PhD programs University of Bergen has the potential to become a world leader in this field. Since LawTransform was established (August 2014) it has built an extensive base of international research projects, merging and developing academic networks; it has established a successful PhD course on 'Effects of Lawfare', now in its third edition; and organised a wide range of seminars and events, including the 'Bergen Exchanges on Law & Social Transformation', an annual week packed with public seminars and workshops related to ongoing research at the centre. This has become a stimulating meeting place for scholars, students, as well as practitioners (judges, policy-makers, activists). The Bergen Exchanges, with its extensive academic and social program is - along with the joint research project and the online platform (webpage, Facebook, Twitter,Vimeo) - key to building a cohesive international network.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research