Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Canadian Partnership in Research and Education in Primary Production of Aluminium

Alternativ tittel: Norge-Canada partnerskap innen forsking og utdanning i primærproduksjon av Al

Tildelt: kr 3,2 mill.

For å gjøre metallproduksjon mer bærekraftig er det avgjørende å redusere energiforbruket og redusere CO2 utslipp, og dette er høyst relevant med tanke produksjon av aluminium. Aluminium er et meget viktig produkt både i Norge og Canada, og aluminium er produsert fra miljøvennlig vannkraft i begge land. Redusert energiforbruk og lavere CO2 utslipp per tonn produsert aluminium er to viktige mål for forskning og utvikling innen denne industrien, og internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå disse målene. I den vestlige verden er Canada og Norge to av de viktigste aluminiumproduserende land, og det er robuste forsknings- og utdanningsmiljø knyttet til aluminium produksjon i begge land. Dette samarbeidsprosjektet har som mål å styrke og etablere et permanent samarbeid mellom fagmiljøene i de to landene, og forsterke den internasjonale posisjonen de to miljøene har innen dette feltet. Prosjektet har etablert en sommerskole som alternerer mellom Norge og Canada. CaNAl støtter også opp under utveksling av studenter og ansatte, og flere forskningssamarbeid har blitt etablert igjennom de økte kontaktene mellom miljøene og som vil resultere i sampublisering mellom canadiske og norske forskere. Både sommerskoler og utveksling ble dessverre rammet følge av Covid19, men aktivitetene tilknyttet sommerskoler ble tatt opp igjen i 2022 og 2023, i hhv. Trondheim og Canada. For sommerskolene i 2022 og 2023 ble det også viet oppmerksomhet til andre deler av verdikjeden, for å sikre ytterligere synergier mellom aktuelle fagmiljø. Samarbeidet mellom Norge og Canada ivaretas videre gjennom et tilsvarende initiativ på Canadisk side, samt partnerskap i en nylig FME-søknad.

The main outcome of the project has been the successful realization of four summer schools (2018, 2019, 2022 and 2023), involving in total more than 250 participants from academia, research institutes and industry, and 125 technical presentations, including short courses relating to various aspects of aluminium production and use. The project has allowed for long term exchange for 3 PhD students, 1 researcher and 1 MSc student, in addition to shorter visits for senior researchers. The bilateral exchange has resulted in two peer reviewed publications, in addition to joint presentations at the summer schools. Future research collaboration has been realized through a partnership in an application for the 2023 call for FMEs.

Primary production of aluminium metal is one of the core onshore industries in Norway. The world leading metal production research community located in Trondheim is of paramount importance to support development and innovation in the Al industry and to supply the industry with well-qualified master and PhD candidates. In the western world, the Norwegian and the Canadian aluminium industries are the most robust and innovative. A strong and world leading research and education environment have been build-up over the last decades at University of Laval in Canada to support the Canadian and the US aluminium industry. This project aims to build a long-term sustainable partnership between the Norwegian aluminium research community at NTNU/SINTEF with the Canadian counterpart at Laval University/REGAL. The partnership will include exchange of master and PhD students as well as faculty and build a framework for collaboration including shared PhD courses, summer schools and workshops particularly dedicated to support graduate educational programs including a Al summer school to secure an international research environment and industrial relevance. In this proposal the projects SFI Metal Production and CaRMa (Carbon and Refractory Materials in Metal Production( are at the core of the partnership. A Norwegian-Canadian partnership is of particular importance since there are hardly other academic institutions in Europe focusing on aluminium reduction technology, and the project aims to build a strong collaboration with the main academic institution in this field in America.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research