Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

Alternativ tittel: Komponentsepareringsnettverket

Tildelt: kr 4,5 mill.

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe langt borte, nemlig lokal forurensing i form av stråling fra melkeveien. For å skille mellom kosmologiske data og lokal forurensing er vi avhengig av det som kalles astrofysisk komponentseparering. Dette er viktig innen kosmologien i dag, og er noe som Universitetet i Oslo er internasjonalt ledende på. Nettverket vi har opprettet i dette INTPART-finansierte prosjektet inkludererte opprinnelig 8 internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner (Caltech, IUCAA, KwaZulu-Natal, Kavli IPMU/Tokyo, Oslo, Princeton, South African Astronomical Observatory og Toronto) og 4 fremtidsrettede kosmologiske eksperimenter (COMAP, LiteBIRD, PASIPHAE og SPIDER). Siden oppstarten har også Haverford (USA) og NISER (India) blitt medlem, og flere andre institusjoner har også uttrykt ønske om å bli med. I løpet av det siste året har synligheten og effekten av dette nettverket vokst dramatisk, i forbindelse med den første store internasjonale konferansen som tok sted i juni 2021. Dette var et samarbeid mellom det ERC-finansierte Cosmoglobe-prosjektet og det aktuelle Global Component Separation Network. På grunn av korona-situasjonen ble dette organisert som et digitalt møte. Til tross for dette, eller kanskje på grunn av dette, så ble møtet en stor suksess, og 18 forskjellige eksperimenter og mer enn 100 deltakere møttes for å diskutere hvordan fagmiljøet kan komme sammen, og lage en felles modell av universet på tvers av kollaborasjoner og eksperimenter. Dette er første gang i historien at feltet samles på denne måten. Som et ytterligere resultat av denne voldsomme utviklingen har også årets utgave av AST9240 "Kosmologisk komponent-separasjon" fått langt flere påmeldte studenter og postdoktorer (og til og med professorer) enn det er plass til.

-

During the last two decades, new high-precision cosmological observations have revolutionized our understanding of the early universe, to the point at which we are today able to pin-point the age and the composition of the universe to percent accuracy. However, as the precision of each experiment increases, there is one source of uncertainty that eventually will affect all new measurements, namely contaminating radiation emitted from our own Milky Way. To remove these contaminants from the data, one has to perform a process called astrophysical component separation, which is a major branch of contemporary computational cosmology. Furthermore, it is a field in which the University of Oslo (UiO) currently plays an internationally leading role. In this proposal we propose to establish a network of eight internationally leading education and research institutions (Caltech, IUCAA, KwaZulu-Natal, Kavli IPMU/Tokyo, Oslo, Princeton, South African Astronomical Observatory, and Toronto) and four state-of-the-art cosmology experiments (COMAP, LiteBIRD, PASIPHAE, and SPIDER), and employ this network to enhance both teaching and research in each individual member institution. The main focus of this network lies on education and teaching, and is thus complementary to and will enhance on-going efforts dedicated to the scientific aspects of each experiment. Specifically, we will 1) host a bi-annual summer school for partner students; 2) create a new course in astrophysical component separation at the University of Oslo; 3) facilitate student exchange between parter institutions; and 4) organize work meetings, cross-experiment meetings, and an international conference targeting young scientists, PhD and master students. The long-term goal of the project is to establish this network as an internationally recognized hub for astrophysical component separation effort and computational cosmology. As such, it will consolidate Norway's leading position in the field in the coming decade.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research