Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

Alternativ tittel: Internasjonale partnerskap for RITMO Senter for fremragende forskning

Tildelt: kr 2,9 mill.

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Partnerne komplementerer og styrker RITMO innen spesifikke forskningsmetoder, særlig hjernemåling, bevegelsessporing og blikksporing. Disse metodene er sentrale for å nå målene til RITMO, nemlig å avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene knyttet til menneskelig rytme. Mange av de planlagte aktivitetene ble avlyst på grunn av pandemien, men vi har allikevel klart å organisere fem internasjonale seminarer: bevegelsessporing (november 2018), EEG-analyse (juni 2019), intrakranial EEG (oktober 2019), pupillometri (april 2022) og rytme (mai 2022). Prosjektet har finansiert flere forskningsbesøk (både inngående og utgående) mellom Oslo og de tre partnerinstitusjonene og lagt til rette for nettbasert interaksjon mellom vitenskapelige assistenter ved partnerinstitusjonene under pandemien. Prosjektet har ledet til en rekke felles publikasjoner, noen datasett og åpent tilgjengelig programvare. Noe av det mest synlige som står igjen etter prosjektet er to nettbaserte kurs på FutureLearn-plattformen. “Motion Capture: The art of studying complex human activity” ble lansert i januar 2022 og “Pupillometry - The eyes are windows to the soul“ vil lanseres høsten 2022.

The primary objective of RITPART was to develop world-class research and research education within the new Centre of Excellence, RITMO, through partnerships with leading research groups in three prioritized countries. Even though the pandemic severely limited mobility, we have developed closer relationships with each partner. We have also expanded the collaboration with more researchers and research groups in each institution. The project has resulted in publications, data sets, software, and online courses. Perhaps more importantly, we have developed relationships at both institutional and personal levels that will have long-lasting effects on how we work and collaborate. There are now even closer ties between faculty members at the partner institutions. These collaborations will continue to strengthen as we see new student mobility and cross-hiring between the institutions. The project has been multidisciplinary and centred on some core methodologies and related technologies. The systematic documentation of procedures and openly available software and educational tools will greatly support others using the various tools. At the last workshop in May 2022, we were, for the first time, able to carry out synchronized recordings with motion capture, eye tracking, pupillometry, EMG, ECG, and EEG. This will pave the way for much more complex studies of human behaviour than what has previously been possible.

RITPART is affiliated with RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, a Centre of Excellence at the University of Oslo. RITPART will continue and expand long-term relationships with three world-leading research groups, each connected to the three core branches of RITMO (musicology, psychology and informatics): (1) The Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley, USA (2) Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology, McGill University, Canada (3) Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute, Toyohashi University of Technology, Japan The partners have been chosen to complement and strengthen three methodological approaches that are of high importance to the success of RITMO: neuroimaging (Berkeley), motion capture (McGill) and eye tracking (Toyohashi). These methods are key to reaching the vision behind RITMO, namely to reveal the basic cognitive mechanism(s) underlying human rhythm, using music, motion and audiovisual media as empirical points of departure. The research will be based on the combined perspectives of the humanities, cognitive neuroscience, social sciences and informatics, including a large variety of theoretical and methodological approaches. RITPART will reach its objectives through six work packages: - WP1: Kick-off seminar in Oslo - WP2: Intensive research training courses - WP3: Short-term scientific missions between partners - WP4: Cooperation on development of educational tools - WP5: Knowledge exchange for support staff - WP6: Project administration These strategies will strengthen the general level of internationalization in RITMO and will help us develop into a truly world-leading hub for research and research education in the fields in question.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research