Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

Alternativ tittel: Internasjonale partnerskap for RITMO Senter for fremragende forskning

Tildelt: kr 4,5 mill.

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer: (1) University of California, Berkeley, USA, (2) McGill University, Canada, (3) Toyohashi University of Technology, Japan. Partnerne komplementerer og styrker RITMO innen tre forskningsmetoder: nevrovitenskap (Berkeley), bevegelsessporing (McGill) og blikksporing (Toyohashi). Disse metodene er sentrale for å nå målene til RITMO, nemlig å avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene til menneskelig rytme, ved å bruke musikk, bevegelse og audiovisuelle medier som empirisk utgangspunkt. Prosjektet har så langt organisert tre internasjonele seminarer, en om bevegelsessporing (Oslo, november 2018), en om EEG-analyse (Oslo, mai 2019), og en om intrakranial EEG (Berkeley, oktober 2019). Tre planlagte workshops har blitt avlyst på grunn av korona. Prosjektet har dekket flere forskningsbesøk (både inngående og utgående) mellom Oslo og de tre partnerinstitusjonene, selv om det har blitt store begrensninger de siste årene. Arbeidet med nettkurs om metodene går imidlertid bra. Det første (om bevegelsessporing) vil lanseres i oktober 2021 og produksjonen av det neste (om pupillometri) er i gang.

-

RITPART is affiliated with RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, a Centre of Excellence at the University of Oslo. RITPART will continue and expand long-term relationships with three world-leading research groups, each connected to the three core branches of RITMO (musicology, psychology and informatics): (1) The Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley, USA (2) Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology, McGill University, Canada (3) Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute, Toyohashi University of Technology, Japan The partners have been chosen to complement and strengthen three methodological approaches that are of high importance to the success of RITMO: neuroimaging (Berkeley), motion capture (McGill) and eye tracking (Toyohashi). These methods are key to reaching the vision behind RITMO, namely to reveal the basic cognitive mechanism(s) underlying human rhythm, using music, motion and audiovisual media as empirical points of departure. The research will be based on the combined perspectives of the humanities, cognitive neuroscience, social sciences and informatics, including a large variety of theoretical and methodological approaches. RITPART will reach its objectives through six work packages: - WP1: Kick-off seminar in Oslo - WP2: Intensive research training courses - WP3: Short-term scientific missions between partners - WP4: Cooperation on development of educational tools - WP5: Knowledge exchange for support staff - WP6: Project administration These strategies will strengthen the general level of internationalization in RITMO and will help us develop into a truly world-leading hub for research and research education in the fields in question.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research