Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Alternativ tittel: Integrere analyseverktøy med hjerneavbildning og genetikk i mental helse forskning og utdannelse

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet fokuserer på opplæring av våre fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets kliniske team, hjernedannende og genetiske team, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town (UCT), Sør-Afrika. Den første delen av prosjektet fokuserte på å etablere infrastruktur og komme i gang med interaksjonene. Vi begynte å jobbe med studenter og veiledere innen psykisk helseforskning ved de to partnerinstitusjonene i Norge og det komplementære forskerteamet i Sør-Afrika. Den andre fasen inkluderer en serie workshops og utveksling av forskere. Spesielt har masternivå, doktorgradsnivå og veileder kjørt samarbeidsprosjekter. Opplæring i bildebehandling og analyseverktøy i Oslo for UCT-forskere, og opplæring i trans-kulturelle effekter på alvorlige psykiske lidelser er inkludert de felles prosjekter. Videre er forskningsprosjektene integrert med utdannings- og formidlingsaktiviteter i målrettede workshops og tverrnasjonale tilsyn. Dette har resultert i økt kompetanse og flere prosjekter har generert spennende resultater. Korona-pandemien har redusert muligheten for fysisk utveksling, og tvunget oss til å flytte våre samarbeidsaktiviteter til virtuelle møter. Videre har de analytiske prosjektene blitt støttet av ny datalagrings- og beregningsinfrastruktur som gir samarbeidende forskere tilgang til data og nye analytiske verktøyene. Dette har også redusert behovet for lange flyreiser til fysiske besøk og forskningsutvekslinger. I den siste fasen av prosjektet har vi bidratt til konkrete resultater gjennom bidrag til det internasjonale ENIGMA hjerne-avbildningskonsortiet med deltakere fra hele verden.

-

Mental disorders are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their underlying pathophysiology is imperative and can lead to major health benefits. The project focuses on education of our future scientists within mental health. It is based on the Centre of Excellence NORMENT (University of Oslo, UiO) and its clinical, brain imaging and genetics teams, and frontline collaborative research projects with University of Cape Town, (UCT), South Africa. The main purpose is to combine mental health research in Norway (UiO) with complementary research in South Africa (UCT), and integrate with education to train the next generation of mental health researchers who need expertise in imaging and genetic tools as well as transcultural clinical expertise. The project will leverage the non-diverse Scandinavian (UiO) and the relatively highly diverse African (UCT) genetic populations, as well as the complementary clinical research of the two partners. The project will develop a strong synergy between the genetics and imaging expertise of NORMENT; and the transcultural expertise at UCT. We will integrate education and research about brain and genetic mechanisms involved in mental illness, to form a strong framework for excellent research. The education and training proposed in this grant naturally build on the infrastructure and expertise from UCT, combining genetics and brain imaging with transcultural aspects, three areas of importance for NORMENT. The project builds on existing collaboration between UiO and UCT, and will extend this into Life Sciences, which is currently growing rapidly as a result of technological developments. However, technology must be combined with clinical and cultural expertise to understand mental illness. The project will apply new analytical methods for big data, and interpret the findings in a clinical setting. The project provides a framework for long-term collaboration at the institutional level.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research