Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Alternativ tittel: Byggeplass inspeksjon støttet av AR

Tildelt: kr 2,5 mill.

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og strømkvaliteten i strømnettet betydelig. En økende spredning av privateide solpaneler, vindmøller og andre typer grønne strømkilder skaper utfordringer i styringen av energistrømmer som ikke lenger er enveis. LUCS samler forskergrupper og utdanningsinstitusjoner som utgjør den neste generasjonen med forskere og ingeniører. Deltakerne i LUCS samarbeider om å utveksle kunnskap og erfaringer med masterstudenter og doktorgradsstudenter slik at de er i stand til å analysere og eksperimentere med fremtidens smarte strømnett (smart grid systems). De forskningsrelaterte målene til LUCS er å legge til rette for samhandling mellom forskere med det formål å utvikle nye tilnærminger for å forbedre ytelsen og robustheten til de smarte strømnettene. LUCS har gjennomført følgende tre hovedaktiviteter: - organisert fire sommerskoler - utviklet et felles pensum for smarte strømnett ved Universitetet i Oslo (UiO) og Technical University of Berlin (TU Berlin). - organisert tre seminarserier Vi gjennomførte våre to første sommerskoler "Fremtidens informasjonsnettverk for energi" (Oslo, 3.-7. september 2018) og "Smarte byer for en bærekraftig energifremtid - Fra design til praksis" (Berlin, 19-30 august 2019) før pandemien. Det var da en glede å to år senere jennomføre vår første post-pandemi sommerskole med personlig oppmøte. Tema da var "Grønne beregninger møter grønn energi" (Lille, 5.-10. september 2021). Selv om denne sommerskolen foregikk under strenge pandemitiltak ble det et stort og entusiastisk oppmøte. Se https://www.simulamet.no/content/green-computing-meets-green-energy for våre nyhetsbrev om arrangementene. Ettersom det ble klart for oss at mange av hindringene for en transformasjon av energisystemet krever bredt tverrfaglig samarbeid ble det bestemt at vår siste sommer skole "Fra energisystemer til energirettferdighet" (Sundvollen, 29. august–sep. 2 2022) skulle samle forskerstudenter og foredragsholdere fra både tekniske og samfunnsvitenskapelige disipliner. Se https://www.simulamet.no/content/final-lucs-pace-summer-school for vårt nyhetsbrev fra denne sommerskolen. De tre siste av våre fire sommerskoler ble holdt i samarbeid med INTPART-prosjektet PACE.. Pandemien førte til at vår kursutvikling ble gjennomført som videoforelesninger. TUB har som en del av LUCS utviklet tre IoT-forelesninger basert på deres Smart Communication Systems (SCS) som følger: - IoT basics, Architecture & Components - IoT Connectivity Protocols (Short-range & Long-range) - IoT Messaging Protocols (Focus on MQTT & CoAP) UiO har gjort følgende videoforelesninger innen Energi-informatikk tilgjengelig som en del av LUCS: - Introduction to Energy Informatics (part 1 and 2) - Green Data Center - Energy Market and Game Theory - Demand Response Management - Cloud Fog Computing for Smart Grid - Block Chain for Smart Grid - Smart Grid Privacy and Security - Machine Learning for Renewable Energy Forecasting (Part 1 and 2) - Deep Learning for Renewable Energy Forecasting (Part 1, 2 and 3) LUCS-prosjektet har hentet inn foredragsholdere fra mange land som har inspirert og informerte våre studenter og skape anledninger og utgangspunkt for fremtidig samarbeid.

We have successfully conducted 3 PhD workshops and 4 summer schools on "Future Energy Information Networks" (Oslo, Sept 3-7 2018), "Smart cities for a sustainable energy future- From design to practice" (Berlin, August 19-30 2019), "Green Computing meets Green Energy" (Lille, September 5-10 2021 (see https://www.simulamet.no/content/green-computing-meets-green-energy)), and "From Energy Systems to Energy Justice", (Sundvollen, Aug. 29–Sep. 2 2022, see https://www.simulamet.no/content/final-lucs-pace-summer-school). The summer schools and workshops have initiated relationships between participants that have potential to develop further as students complete their research and move into academia or industry. TUB has produced three specific IoT lectures from their Smart Communication Systems (SCS) course as part of LUCS course development and curriculum sharing: - IoT Basics, Architecture & Components - IoT Connectivity Protocols (Short-range & Long-range) - IoT Messaging Protocols (Focus on MQTT & CoAP) UiO has made the following Energy Informatics video lectures available as part of LUCS course development and curriculum sharing: - Introduction to Energy Informatics (part 1 and 2) - Green Data Center - Energy Market and Game Theory - Demand Response Management - Cloud Fog Computing for Smart Grid - Block Chain for Smart Grid - Smart Grid Privacy and Security - Machine Learning for Renewable Energy Forecasting (Part 1 and 2) - Deep Learning for Renewable Energy Forecasting (Part 1, 2 and 3) The LUCS project has brought in speakers that have inspired and informed our students, facilitated students in the building of their research networks, and sown the seeds of future collaborations. Working together with the PACE INPART project has enabled partners develop additional relationships that will continue beyond the end of the project. This will lead to future collaborative projects and better research in the area.

The world energy market is changing, with many developed countries investing into green energy as well as distributed energy production. This transformation has led to the appearance of the classical energy consuming citizens as a producer of relatively small and sporadic amounts of energy. This role has been named "prosumer", and is creating a wide range of challenges to classical large-scale energy producers and energy network providers. With a wider proliferation of privately owned solar collectors, windmills, and perhaps other kinds of green generators, it becomes a challenging task to manage the flow of energy that is no longer uni-directional. The Smart Grid is the research world?s answer to these challenges, but research for dealing with the many challenges of Smart Grids that extend to nation scales and beyond has just reached its infancy. The LUCS partnership is bringing together research groups and educational institutions that are committed to educating the next generation of researchers and engineers who will be able to tackle these challenges. Since the research challenges are many, each of the partners has so far only addressed a subset, but all partners are aware that true solutions need a complete view. The LUCS partners are therefore joining forces to achieve a better coverage and combination of strategies, and the projects aims at providing a much more holistic higher education for the future generation than each partner by itself can provide now.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research