Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Alternativ tittel: Byggeplass inspeksjon støttet av AR

Tildelt: kr 3,8 mill.

Verdens energimarked endrer seg, og mange utviklede land investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter av relativt små mengder energi som bare leverer sporadisk og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og strømkvaliteten i rutenettet betydelig. En økende spredning av privateide solpaneler, vindmøller og andre typer grønne generatorer skaper utfordringer i styring av energistrømmer som ikke lenger er enveis. LUCS samler forskergrupper og tdanningsinstitusjoner som utdanner den neste generasjonen med forskere og ingeniører. Deltakerne i LUCS samarbeider om å utdanne og dele erfaringer med masterstudenter og doktorgradsstudenter for å forbedre deres evne til å lage eksperimenter og analysere resultater knyttet til smarte strømnett (smart grid systems). De forskningsrelaterte målene til LUCS er å legge til rette for samhandling mellom forskere med det formål å utvikle og implementere nye tilnærminger for å forbedre ytelsen og robustheten til de smarte strømnettene. LUCS vil gjennomføre fire hovedaktiviteter: - organisere 4 sommerskoler - utvikle et felles pensum for smarte strømnett ved Universitetet i Oslo (UiO) og Technical University of Berlin (TU Berlin). - organisere 3 forskningsworkshops - Gi støtte til forskermobilitet for å styrke internasjonalt samarbeid mellom gruppene Så langt har vi gjennomført tre sommerskoler med suksess: "Future Energy Information Networks" (Oslo, 3. - 7. sept. 2018), "Smart cities for a sustainable energy future - From design to practice" (Berlin, 19. - 30. august 2019) og "Green Computing meets Green Energy" (Lille, 5. - 10. september 2021, se: https://www.simulamet.no/content/green-computing-meets-green-energy). Sommerskolen i Lille, Frankrike var vår første fysiske arrangement siden pandemien brøt ut. Selv med strenge restriksjoner ble det et vellykket arrangement med godt oppmøte, som kan føre til fremtidige forskningssamarbeid. Vår andre workshop, 25. - 26. april 2021, var et virtuelt arrangement som følge av Covid-19-restriksjonene. For mer informasjon se: https://www.simulamet.no/content/pacelucs-research-workshop TU Berlin har utviklet tre spesifikke Internet of Things (IoT)-forelesninger fra deres kurs i Smart Communication Systems (SCS) som en del av LUCS' satsning på kursutvikling og deling av læreplaner: - IoT basics, Architecture & Components - IoT Connectivity Protocols (Short-range & Long-range) - IoT Messaging Protocols (Focus on MQTT & CoAP) UiO vil følge en lignende ordning når deres kurs blir holdt i 2021/22. Framover planlegger vi en felles workshop for prosjektene LUCS og PACE i begynnelsen av 2022, neste års sommerskole, og noen langsiktige forskerbesøk mellom UiO og TU Berlin.

The world energy market is changing, with many developed countries investing into green energy as well as distributed energy production. This transformation has led to the appearance of the classical energy consuming citizens as a producer of relatively small and sporadic amounts of energy. This role has been named "prosumer", and is creating a wide range of challenges to classical large-scale energy producers and energy network providers. With a wider proliferation of privately owned solar collectors, windmills, and perhaps other kinds of green generators, it becomes a challenging task to manage the flow of energy that is no longer uni-directional. The Smart Grid is the research world?s answer to these challenges, but research for dealing with the many challenges of Smart Grids that extend to nation scales and beyond has just reached its infancy. The LUCS partnership is bringing together research groups and educational institutions that are committed to educating the next generation of researchers and engineers who will be able to tackle these challenges. Since the research challenges are many, each of the partners has so far only addressed a subset, but all partners are aware that true solutions need a complete view. The LUCS partners are therefore joining forces to achieve a better coverage and combination of strategies, and the projects aims at providing a much more holistic higher education for the future generation than each partner by itself can provide now.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research