Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Cybersecurity

Alternativ tittel: Partnerskap for cybersikkerhet

Tildelt: kr 2,1 mill.

Digitaliseringen av samfunnet forutsetter tilstrekkelig cybersikkerhet i alle ledd. En forutsetning for bærekraft i digitalisering er å sørge for at alle som bygger og bruker digital insfrastruktur har adekvat digital sikkerhetskompetanse. Realiseringen av denne visjonen krever at alle studenter i IT-relaterte tdanningsprogram lærer om digital sikkerhet. En god analogi er at brannsikkerhet er et obligatorisk læringsmål for arkitektudanningen. Hovedformålet med Partnerskapet for Cybersikkerhet mellom Norge, Frankrike og Tyskland er å styrke UiOs eksisterende sikkerhetsrelaterte samarbeid med partnerinstitusjonene i Frankrike og Tyskland, med hensikt å etablere felles Master- og PhD-kurs, for å stimulere forsker- og studentmobilitet og å generere Vanlige søknader til forskningsprosjekt. Innebygd informasjonssikkereht stiller krav til designere og tilbydere om å ha de nødvendige ferdigheter og kompetanse innen cybersikkerhet. Det andre målet med Partnerskapet for Cybersecurity er derfor å bygge opp kritisk masse i informasjonssikkerhet ved UiOs institutt for informatikk til å kunne etablere spesialiserte programmer for cybersikkerhet på bachelor- og masternivå. Dette haster for å tilfredsstille industrins og myndighetenes etterspør etter cybersikkerhetskunnskaper som trengs for å gjøre den raske IKT-utviklingen bærekraftig og framtidens IKT-infrastruktur trygg.

1) A significant outcome of INTPART P4C is the close collaboration established between UiO and ENSICAEN / University of Caen in France. as well as between UiO and CODE in Germany. There has been exchange of master and PhD students, joint organization of the Finse Winter School for Cybersecurity, and joint project proposals to Horizon Europe. This collaboration continues after the completion of the P4C INTPART project. 2) An important outcome for Norway is the establishment of a new master program in information security at UiO. This master program has already produced several hundred experts in information security who protect our industry from cyber attacks. 3) The Finse Winter School on Cybersecurity 2022 was an important event for PhD students in cybersecurity in Norway. It had participants from most universities, with national and international experts as lecturers. P4C will continue after the INTPART project, and will try to get funding from other sources for future winter schools. 4) P4C has created awareness in Norway for the new ECCC (European Cubersecurity Competence Centre) which will play a major role for research and training in cybersecurity in the near future, for the EU as well as for Norway. 5) P4C has created awareness at DND (The Norwegian Computer Society) aboout IFIP (International Federation of Information Processing), which is a UNESCO body, and is recognized by the UN. As a result, DND has established a list of national representatives to various IFIP Technical Committees. In particular, Prof. Jøsang of UiO is the national representative to IFIP TC11 Information Security. 6) P4C members have conducted collaborative research on various projects, which has produced a significant amount of publications and press coverage.

P4C (Partnership for Cybersecurity) aims at the following activities: 1) Strengthening research collaboration through exchange of research staff between UiO and the French/German institutions, through both short and medium term stays, as well as through meetings during workshops and conferences organized by partnership members. 2) Partnering for applications to EU research funding programs. Calls under EU research funding programs require strong consortia with proven track record of collaboration. P4C will provide clear evidence of a strong consortium in funding applications. P4C partner CODE (Research Institute for Cyber Defence. Germany) is coordinator for the EU cybersecurity pilot CONCORDIA funded under the Horizon 2020 programme, in which UiO is also a partner. Hence, CODE is a strategic partner for working with EU institutions for EU funding applications. In November 2020 UiO and CONCORDIA partners submitted an application to a call from CEF (Connecting Europe Facility). Our application is called Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP). This is to say that collaboration with P4C partners is very important for UiO. 3) Exchange of teaching staff for guest lecturing. The complementary skill set in research between UiO and the partners is also reflected in the respective cybersecurity teaching programs. The Department of Informatics at UiO has strong ambitions in strengthening the teaching in cybersecurity. The same can be said for the partner institutions in France and Germany. P4C will boost the teaching capacity in specialized areas of cybersecurity. 4) Allowing students at PhD and Master's level to do internships and take courses at each others' institutions to get credits. Existing activities include the long tradition that Master's students from ENSICAEN have internships in the security group at IFI. These activities will be extended. 5) Establishing specialized Bachelor and Master programs in cybersecurity at IFI. These programs will leverage the context of shared courses, internship programs and guest lectures in cybersecurity provided by P4C. 6) Facilitating career support for women in cybersecurity. Female research and teaching staff at UiO's Informatics Department, as well as at the project partners, will benefit from funding to build a strong track record in teaching and international research collaboration. One female who completed her PhD in cybersecurity at UiO had a PostDoc position in IFI's research group on digital security, before she moved to a second PostDoc position at NTNU. Another female with an industry scholarship in cyber security has submitted her PhD thesis, and will bring advanced skills in cyber securityu back to her company. This is to say that P4C provides a stimulating context for advancing careers for women in cyber security.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research