Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Alternativ tittel: Plastikk forurensing ; en global utfordring For en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet med Framstredet og Bering-stredet, som øker problemet med marin plastforurensning i Arktis. For å forstå fordelingen og finne løsninger for å redusere plastforurensing i Arktis, er kunnskap om lokale kilder i Arktis like viktig som en forståelse av transportveiene fra tettbefolket områder lenger sør. Ved å samarbeide med kinesiske og amerikanske forskergrupper, vil vi også kunne bedre forstå global plastutslipp samt distribuere toppmoderne metodikk til disse landene. Utviklingen av master kurs, feltturer og seminarer i alle involverte land vil bidra til en harmonisert kunnskapsoverføring og danne sterke bånd mellom forskergruppene. Tross Covid19 pandemien har vi vært veldig aktive med å gjennomføre en virtuell heldags workshop med presentasjoner fra norske og kinesiske studenter, flere foredrag under International Symposium on Plastics in the Arctic, Iceland, mars, 2021 og Norwegian seminar on microplastics: Current knowledge status on sources, effects and risk. Med manglende data på kilder, utslippsstørrelser og eksponeringer i hele det marine økosystemet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. En dedikert tokt i arktiske farvann, i regi av norsk polarinstitutt, ble gjennomført i juni 2021. Flere prosjektdeltaker deltok og testet metoder for prøvetaking av luft, sjøis og vann. Etter at tre og 4 masterstudenter avsluttet oppgavene sine i 2019 og i 2020, startet 2 masterstudenter til i 2021. Tre år med undervisning i masterkurset ved institutt for arktisk marin biologi ved UiT har blitt gjennomført og nådde mer enn 100 studenter. Nye plastfrie luftprøvetakere har blitt designed og produsert av NILU for både passiv og aktiv prøvetaking som også ble tatt i bruk under Plasttoktet i 2021. disse prøvetakere er også sendt til Kina, med første resultater forventet ila høsten. Videre skal de plasseres på Zeppelin stasjonen ; Ny Ålesund i høst 2021 med første resultater forventet i vinter 2021/22. Samarbeidet med to nye europeiske forskergrupper fra JPI Ocean prosjekter er blitt etablert og kunnskapen derifra brukes umiddelbar i undervisningen. Vi bidro aktivt til en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter knyttet til plastisk forskning og overvåking. Evalueringen av tilsetningsstoffer relatert til plastpartikler, som persistente organiske miljøgifter ved Stockholm -konvensjonen, ble også aktivt støttet av oss.

Being a fast developing field of research of increasing complexity, education on the impact and fate of MP pollution is lacking behind both in teaching, state-of-the art research as well as methodology. An overall goal is to train students in combining theoretical, experimental and field approaches for an excellent and sound scientific understanding of relevant processes and observations while at the same time contributing to the understanding of the fate and impact of MPs in the environment by developing this new emerging field of research on a global scale together. An invaluable added value to the underlying JPI projects PLASTOX and BASEMAN will result in the evolution from the European to global scale as well as to broaden the scope from marine to also terrestrial MP pollution. A strong interaction between not only the supervisors, but also the students will be both encouraged and facilitated by exchange visits, webinars and winter-/ summer schools. We will additionally offer master student projects in all three locations, which will create additional opportunities for students to participate in specific parts of this project. At the same time, the exchange of experts will ensure the direct transfer of recent knowledge and understanding as well as help to develop a strong consortium, leading on global research of MP in the environment. The unique combination of participating research institutions (NILU, NPI) and universities (UiT, UCB, TU) is complementary in scientific quality, academic programs, experience and qualification. Our collaborative educational project combines experienced scientists and educators (from different relevant disciplines), in an innovative project addressing the urgent need of knowledge on how MP move in the environment, harm organisms and how possible remediation actions can be designed.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research