Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IGEL Society for the Empirical Study of Literature biennial conference at The Reading Centre, Univ. of Stavanger, July 2018

Alternativ tittel: Books and apps: evaluating e-books for use in dialogue-based reading in kindergarten

Tildelt: kr 0,14 mill.

Digitale teknologier blir stadig mer utbredt i norske barnehager. Nettbrett med berøringsskjerm, som iPad, anses som spesielt brukervennlige for yngre barn, bl.a. fordi de innebærer mindre krevende finmotorikk. Interaktive digitale teknologier gir også andre muligheter for formidling av fortellinger enn hva bildebøker på papir gir. Utvalget av interaktive bildebok-apper - eller e-bøker - er stort, og de varierer betydelig med hensyn til teknologiske og modale affordanser. Noen bildebok-apper ligger tett opp til den trykte bildeboka, andre tilfører animasjoner og lydspor, mens atter andre avviker fra fortellingen i papirboka for å skape en mer spill-lignende opplevelse. En interessant problemstilling i barnehagesammenheng er hvorvidt ulike typer bildebok-apper gir den samme støtten i språkorienterte leseaktiviteter som det tradisjonelle trykte bildebøker gjør. På hvilke måter påvirker mediets materialitet dialogbaserte leseaktiviteter? Innovasjonen VEBB vil resultere i et forskningsbasert, digitalt vurderingsverktøy for bildebok-apper, som tar i betraktning viktige parametre i barns og voksnes bruk av bildebøker og bildebok-apper under dialogbaserte leseaktiviteter i barnehagen (primært 4-5-åringer). Disse parametrene vil omfatte audiovisuelle og ergonomisk (haptiske og taktile) egenskaper i teknologiene, i tillegg til motorikk, oppmerksomhet, sosioemosjonelle og språklige aspekter under samtalebasert lesing. Parametrene vil bli fastsatt ut fra en observasjonsstudie (utført høsten 2017). Basert på resultatene av undersøkelsen, samt på analyser og vurdering av kvaliteten og fremtredende trekk i bøker og bildebok-apper (f.eks. form og struktur, multimodalitet, estetikk, narrativ stil, interaktivitet), vil vurderingsverktøyet ta sikte på å fange dimensjoner av mediet som er nøkler til gode voksenstyrte dialogbaserte leseaktiviteter med barn i barnehagen.

IGEL (The International Society for the Empirical Study of Literature // Internationale Gesellschaft für Empirische Litteraturwissenschaft) is an association of researchers sharing an interest in empirical research on the nature, effects and implications of literary reading. The Society is highly interdisciplinary, bringing together scholars and scientists from the humanities, social sciences and the natural sciences, all involved in empirical research on, e.g., associations between literary reading and empathy, the effects of digitization on emotional aspects of literary reading, and the potential of poetry reading for promoting mental health. The Society has biennial conferences alternating between Europe and USA/Canada. The conference typically attracts 100-130 researchers from the US, Canada, Japan, China, in addition to European scholars. Keynotes (all confirmed): - Prof. Lydia Kokkola (Chair of English and Education, Luleå Univ. of Technology, SE) - Prof. Phil Davis (Director of the Centre for Research into Reading, Literature and Society, Univ. of Liverpool, UK) and Dr. Jane Davis (Director, The Reader Organization, UK) - Prof. Karina van Dalen Oskam (Head of Dept of Literary Studies, Univ of Amsterdam, NL) - Dr. Frank Hakemulder (media studies researcher, Utrecht Univ. NL and former president of IGEL) Keynotes are selected on the basis of their innovative contributions to empirical research on literary reading in the following topical areas: - relevance for education (Kokkola) - relevance for mental health (Davis; Hakemulder) - bridging empirical research on literary reading with digital humanities (van Dalen Oskam) This is the first time the international IGEL conference is hosted in a Nordic country. Hence, it will continue to foster and solidify joint scholarly work on empirical research on literary reading in this region. An important step in this work was the NOS-HS exploratory workshop grant awarded Dr. Mangen in 2013.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam