Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Alternativ tittel: (Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Tildelt: kr 10,4 mill.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står derimot i direkte kontrast til et påfallende paradoks: objektet som så ofte avbildes er svært understudert, særlig blant samfunnsforskere. Dette gjelder spesielt for det maritime arbeidet rundt containerskip, som sluttbrukerne av varene som transporteres sjelden eller aldri har noe forhold til. Skipsbygging, skipsfrakt og skipsopphugging er de tre maritime nøkkelindustriene som utgjør de mest sentrale stadiene i et containerskips livssyklus. Målet med prosjektet er å utforske og belyse de verdensomspennende nettverkene rundt disse fartøyene, og arbeiderne som bygger, vedlikeholder og destruerer skipene. Gjennom etnografisk forskning i Bangladesh, Sør-Korea, om bord av containerskip, og ved ulike maritime industri-knutepunkter i Europa, vil prosjektet kaste nytt lys over denne formen for lastefartøy. Prosjektet består av tre etnografiske delprosjekter - et som fokuserer på skipsbygging i Sør-Korea og Filippinene (fødsel), et om globale shippingprosesser (liv) og et om skipsopphugging i Bangladesh (død). I tillegg kobler vi de ulike delprosjektene sammen gjennom kortere besøk til ulike knutepunkter for maritim industri i Europa. Gjennom etnografiske og komparative undersøkelser går prosjektet i dybden av de viktigste sosiale, politiske, miljømessige og økonomiske forholdene som utgjør globale økonomiske prosesser i dag. Funnene våre framhever relasjonen mellom skipenes materialitet, og livene til arbeiderne. Hvordan og hvor blir skipene bygget, håndtert og destruert? Hvordan transformeres havnene som et resultat? Og hvordan bidrar disse prosessene til globale stans i skipstransporten (som Evergiven i Suez), overkapasitet, og endringer i arbeidsrutiner på verft, skipsopphuggingsindustrien, havner og om bord på selve skipene?

-

Shipbuilding, shipping, and ship-breaking are three rather unfamiliar maritime industries that make up the most crucial nodes enabling the life cycle of a container ship. While anthropologists have done important work studying individual segments of this chain that has played a pivotal role in facilitating globalization, the connections and disjunctures between the different components that make, maintain, and break container ships have not been systematically studied as of yet. A holistic approach taken towards container ships will show up important social, political and economic relations that enlighten how global capitalism uses labour today. Container ships are a rather exceptional object in the sense that they are things that also transport other things: they are both a commodity in themselves, which can be studied as one global value chain among many, and they are the actual vessels that, through their capacity to transport goods, enable the emergence of numerous other commodity chains. In the effort to investigate the connecting points and moments of disjointment between these maritime industries, the project will engage with both the literature on global commodity chains and the social life of things, and build on a small, but dynamic body of writings that explicitly focus on the working worlds around container ships. By combining ethnography (i.e. the long-term observation of people?s everyday interactions in their environments) with a large-scale "interpretive" comparison-making perspective, the three core members of the team will provide a novel terrain for future social scientific research. In bringing all three worlds of work together that make up a the life cycle of a container ship, the project will illuminate some of the larger underlying fault-lines behind the ways in which global capitalism appropriates labour today.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder