Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy

Alternativ tittel: Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformbevegelser i renessansen Italia

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

275205

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Prosjektet, "The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy", har et tredelt mål: 1) Ved å kartlegge de latinske og italienske manuskriptene og de første trykte bokutgivelser av Birgittas tekster søker prosjektet å få en systematisk oversikt over det tilgjengelige materialet som ble produsert og som sirkulerte i Italia i renessansen. 2) Ved å lage en database (som inkluderer bibliografier, kart, biografier og linker til manuskripter og tidlige trykte utgaver), vil prosjektet legge grunnlaget for en serie case studies. 3) Ved å undersøke nettverkene av mennesker som var knyttet til produksjonen og overføringen av tekstene (ved fyrstehoff, byer, klostre og trykkerier), utforsker prosjektet Birgittas omfattende intellektuelle arv i renessansens Italia. Et sentralt spørsmål er hvordan tidligmoderne kvinnelige forfattere og filosofer kom til å utforme sin autoritet i møte med Birgittas Revelaciones. Denne delen av framdriftsrapporten gjelder fra oktober 2020 og ut september 2021. En rekke aktiviter som var planlagt, som reiser og workshops, er ikke blitt gjort. Men det har likevel vært god aktivitet i forskningsgruppen. Arbeidet med databasen ble ferdigstilt i slutten av forrige perioden. Den planlagte antologien er under arbeid. Et endelig manus skal leveres til Brill i begynnelsen av desember. Prosjekteleder har utgitt en monografi, og en av postdoktorene er i ferd med å utgi en monografi (den er i trykken). PhD-studenten er i ferd med å avslutte sin avhandling. Den skal levers i desember 2021. Av foredrag, konferansepapers og publikasjoner dette året teller kjernegruppen (bestående av prosjektleder, forsker, to postdoktorer og en PhD-student) følgende: 2 monografier (hvorav en er i trykken), 8 vitenskapelige artikler/bokkapitler, samt 10 konferansepapers og inviterte gjesteforlesninger, 1 populærvitenskapelig pubikasjon og 1 annen publikasjon.

-

What is women's contribution to European textual cultures and knowledge production? The main objective of this pioneering research project is to approach this question by offering new, profound understandings of a period in European intellectual history when women played a significant role as cultural agents for the very first time. European and American scholars have lately uncovered the extraordinary surge of women writers in early modern Italy, a number that by far surpasses that of women writers in other countries during the Renaissance. In the same period, Birgitta of Sweden's literary oeuvre circulated widely in Italy. Latin manuscripts of Birgitta's work Revelaciones (Celestial revelations) were copied in Italian scriptoria, translated into Italian vernacular, incorporated in compilations, and printed in Latin and Italian editions. Yet, the legacy of Birgitta's extensive literary production and its impact on female writers in Renaissance Italy has hitherto not been explored. By mapping the Italian and Latin manuscripts and early print editions of Birgitta's work, and by integrating this information in a rich database (including bibliographies, maps, biographies, links to digitalized manuscripts and early prints, etc.) the project will investigate the extensive legacy of Birgitta of Sweden in Italy. A central question is how Renaissance female writers may have fashioned their authorial voice on Birgitta's Revelaciones. To achieve this, the project will include international leading scholars as well as a network of Scandinavian expertise. The method is to employ digital humanities supported by network theories and textual and philological analyses. Moreover, the approach will consist of both interdisciplinary and diachronic investigations. The general impact of the project is a groundbreaking contribution to the on-going and highly innovative international research on women's political and intellectual agency in the shaping of Early Modern European culture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam