Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music

Alternativ tittel: Å sanse representasjonsobjekter: En studie av strukturelle fellestrekk mellom språk, bilder og musikk

Tildelt: kr 9,2 mill.

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe. Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har sensorisk kontakt med. I motsetning til tidligere undersøkelser av representasjoner som har behandlet bilder, musikk og språk isolert, fokuserer prosjektet på at sansningen av disse representasjonsformene har strukturelle fellestrekk som kan belyse hva representasjon er. Prosjektets undersøkelse muliggjøres av en grunnidé om at representasjoner i bilder, språk og musikk har et innhold som er forskjellig fra representasjonsobjektet selv og fra det som representeres. Tanken er at når man, for eksempel, ser et av van Goghs solsikkebilder, ser man ikke bare gulfargene på lerretet. Man ser noe gult inne i bildet: Solsikker. Men ikke solsikker slik vi vil se dem på bordet hjemme. Ifølge kunstkritikere ser man snarere solsikkers natur og livssyklus; deres essens. Dette gir grunn til å tro at den gulfargen man opplever når man ser solsikker i bildet ikke er identisk med gulfargene på lerretet eller gulfargene til fysiske solsikker. Det er i stedet en opplevd farge, fargen til solsikkers essens, og det er ubestemt hvilke fysiske farger den korresponderer med. I tillegg til å klargjøre egenarten til representasjonsinnhold, slik som denne opplevde fargen, vil prosjektet ta for seg den ubestemtheten som preger forholdet mellom innholdet og, henholdsvis, representasjonsobjektet og det som representeres. Å undersøke denne ubestemtheten vil belyse flere temaer. Dette kan gi en ny forståelse av hva presis representasjon er. Det kan gi innsikter om forholdet mellom syn og hørsel, samt forholdet mellom språk, tale og tanke. Og det kan bidra til å forklare estetisk respons på representasjoner. Siden prosjektets oppstart i 2018, har vi publisert 3 vitenskapelige artikler om henholdsvis avbildning av bevegelse, forholdet mellom dans og musikk, samt hvordan luktesansen deles opp. Konferansen «Refined Audition» ble avholdt i oktober 2019, og samlet forskere fra filosofi, psykologi og musikkvitenskap som arbeider med språk- eller musikkpersepsjon. I perioden 2019-2021 har vi også vært ansvarlig for å arrangere de jevnlige møtene i Oslo Mind Group. Vi planlegger en workshop i 2022 om representasjon og sansing av bevegelse. Dessverre har prosjektet blitt omtrent et år forsinket.

The project examines a relatively new puzzle in the philosophy of perception, a puzzle concerning the perception of representations: How can we explain that some of the objects we see or hear let us experience something other than that very object? The project's approach to the puzzle offers scientific renewal on two scores. Firstly, it undertakes a unified study of three forms of representation - language, pictures and music - that have traditionally been considered too diverse in nature to be fruitfully studied together. Secondly, by building on the principal investigator's work on picture perception, a 'content', which differs both from the representation itself and what it represented, is postulated as an element in perception of representations. This allows forming and investigating the hypothesis that there is a common structure to the perception of speech, pictures and music. A perplexing feature of representations is that there are certain discrepancies between the representation itself and what the representation lets us experience. For instance, what is seen in pictures may be a man but no man in particular, although the shapes and colours on the picture surface render the appearance of one particular man. What is heard in speech may be divided into words that express unspecific concepts like 'cup', although the speech sound is highly concrete and specific, and not divided into units. And what is heard in music can move from one tone to another, although the musical sounds do not themselves move; there is just one sound after another. These types of 'unspecificity' are well-known but difficult to explain, both phenomenologically, conceptually and empirically. By investigating the hypothesised common structure to the perception of speech, pictures and music, the project explores an unprecedented and promising way to analyse and explain these issues.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam