Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Ikaros tumor suppressor function in leukemia

Alternativ tittel: Studies of Ikaros function in cell development and leukemia

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektnummer:

275494

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

Behandling av kreft er tradisjonelt basert på å drepe celler som deler seg raskt, uavhengig av om de er kreft eller normale celler, noe som medfører alvorlige bi-virkninger og reduserer doser som pasientene kan tolerere. Dette kan føre til ufullstendig eliminering av kreftcellene og tilbakefall. Ny forskning søker etter nye behandlinger som er målrettet spesifikt mot kreftcellene. Dette krever økt forståelse for hvordan kreftcellene skiller seg fra normale celler. Kreft oppstår når normale celler mister kontrollen over vekst og normal celledød. Dette kan skje når cellene får skader som gir endringer i onkogener (gener som driver celle-vekst) og i tumor suppressor gener (som normalt hjelper å bremse celle vekst). Dette fører til ulike forandringer av cellene, som for eksempel endringer i vekstsignaler inne i cellene. Ved kreft har summen av disser forandringene ført til ukontrollert vekst. Kreft kan beskrives basert på hvilket vev eller hvilken celletype det kommer fra (f.eks. lunge-kreft eller blod-kreft). Men kreft kan også beskrives basert på hvilke endringer som har oppstått i cellene, og analyse av slike endringer kan hjelpe både ved diagnose og prognose. Kunnskap om disse gen-endringene kan også gi mulighet for å utvikle ny behandling. Hvis vi kan forstå hva det endrede genet styrer, kan vi f.eks finne farmasøytiske medikamenter som kan hemme vekstsignaler som er endret i kreft cellene. Vi studerer et gen som har tumor suppressor funksjon (bremser ukontrollert vekst) i blodceller som utvikler seg i beinmargen. Kreft i disse cellene kalles leukemi, og forskning har funnet skader i dette genet (som koder for proteinet Ikaros) i flere pasienter med leukemi. Vår forskning bygger på våre egne tidligere resultater og publiserte kliniske funn av Ikaros mutasjoner i leukemi. Vårt mål er å øke vår forståelse for hvordan Ikaros fungerer som tumor suppressor i leukemi, og å finne endringer i Ikaros-muterte leukemi-celler som kan angripes med målrettet medisin. Arbeidet er pågående, med to manuskripter under utarbeidelse som planlegges submittert til vitenskapelige tidsskrifter innen utgangen av året. I tillegg har vi ytterligere upubliserte preliminære resultater som vil følges opp og videreutvikles i den neste prosjektperioden.

Ikaros is an important transcriptional regulator of hematopoietic development and play key roles in several hematopoietic diseases, including progenitor B-cell acute lymphoblastic leukemia (pre-B ALL), cancer of mature plasma B cells (multiple myeloma, MM), common variable immunodeficiency (CVID) and autoimmunity. The overall goal of this project is to increase our understanding of the tumor suppressor function of Ikaros in leukemia. New insight obtained can open for improved diagnosis, prognosis and potential personalized targeted therapies.

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder