Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Continued Annual Workshop on Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures (CSSR-CEI)

Tildelt: kr 28 308

Workshopen "Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures" (CSSR-CEI) har vokst fram som en del av samarbeidet mellom SINTEF, FFI og University of Tulsa i SAMRISK-II-prosjektet "New Strains of Society", knyttet til prosjektets mål om et komparativt fokus mellom Norge og USA på området sårbarhet av IKT-basert infrastruktur. Den første Workshopen ble arrangert (i Oslo) 2016, med felles fokus på SCADA-systemer for olje- og gass- og energisektoren. Den andre Workshopen arrangeres i Oslo i juni 2017 og vil opprettholde SCADA-fokuset ift "smart metering" (AMS) og vindparker, men vil også fokusere på cyberøvelser i nasjonal skala. Det sistnevnte temaet vil også brukes som et springbrett for utarbeidelse av scenariet "Oil in High North" som en del av en metodikkutvikling for stress-testing. Dette omfatter bl.a. cyber-aspekter knytett til olje- og gassaktivitet off-shore, energiforsyning, kommunikasjonsinfrastruktur og samfunnsberedskap. Årets Workshop beveger seg utover opprinnelige scope for New Strains-prosjektet, men som et resultat av prosjektarbeidet så langt har en rekke høykompetente forskere og fagfolk på cyber sikkerhet/resilience fra USA (Johns Hopkins University, Idaho National Lab, US Navy og MidAmerican Energy), Slovenia (ACER) og Storbritannia (GCHQ) blitt interessert og engasjert i prosjektet, og deltar derfor på årets Workshop på egen bekostning.     Prosjektet New Strains avsluttes innen 2017, men partnerne vil søke å etablere grunnlaget for suksessive årlige Workshops, for å videreføre det som anses som en verdifull kopling mellom spesielt norske og amerikanske fagmiljøer. Årets ("2nd Annual") Workshop holdes hos Norges Vann- og energidirektorat (NVE), som stiller lokaler til disposisjon.     Hensikten med CRRS-CEI'17-18 er å forsterke nettverking ved årets Workshop gjennom en sosial tilstelning den 14. juni for 40-50 deltakere, og derved bidra til interesse for og planlegging av "3rd Annual" CSSR-CEI Workshop i Oslo i 2018.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon