Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CRP: ROBUST, COMPACT AND SELF-PRIMING DOWNHOLE PUMP Pre-project for DEMO 2000

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

275996

Prosjektperiode:

2017 - 2018

Organisasjon:

Geografi:

Forprosjektet er gjennomført i henhold til søknad.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk