Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A lifespan perspective on mental illness: toward precision medicine using multimodal brain imaging and genetics

Alternativ tittel: Et livsløpsperspektiv på mentale lidelser: mot presisjonsmedisin via multimodal hjerneavbildning og genetikk

Tildelt: kr 8,4 mill.

Målet med prosjektet "LifespanHealth" er å fremskaffe mer kunnskap om hjerneendringer ved alvorlige psykiske lidelser i ulike faser av livet, og utvikle nye verktøy for tidlig oppdagelse og forebygging av sykdom. Hva skjer i hjernen når psykiske lidelser utvikler seg? Kan hjerneavbildning brukes til å oppdage psykisk sykdom før symptomene blir synlige? Er det mulig å forutsi hvordan det kommer til å gå med de som lider av slik sykdom? Dette er viktige spørsmål å kunne svare på for at vi i fremtiden skal kunne tilby personer med psykisk sykdom en bedre og mer individuelt tilpasset behandling. Tilnærmingen i LifespanHealth-prosjektet er å utforske store mengder forskningsdata som omfatter hele livsløpet, fra tidlig barndom til sen alderdom. Både gener, hjerneanatomi, hjerneaktivitet, kognisjon, miljøpåvirkning og kliniske symptomer vil bli undersøkt for å forstå mer av hvilke faktorer som påvirker mental helse. Resultater fra LifespanHealth-prosjektet har vist at flere vanlige psykiatriske lidelser er assosiert med aldring av hjernen, og at enkelte gener som er involvert i hjernens aldring hos friske individer, også er en del av genetikken som underligger disse lidelsene. Videre har kartlegging av topologiske egenskaper til hjernenettverk vist at symptomer på depresjon og angst er forbundet med endret informasjonsflyt for visuelle, auditive og sensorimotoriske hjernenettverk. Med utgangspunkt i dette vil prosjektet videre fokusere på utvikling av nyttige kliniske verktøy, både for tidlig oppdagelse av psykisk sykdom hos barn og unge, og for å kunne forutsi langtidsprognosen for voksne med alvorlig psykisk lidelse. Totalt sett har LifespanHealth stort potensial til å kunne bidra med verdifull kunnskap om livsløpsendringer i hjernen som er relatert til psykisk helse.

Severe mental illness (SMI) accounts for about one third of all years lived-with-disabilities world-wide, with large unmet patient needs and substantial socio-economical costs. Improving our understanding of the pathophysiology of SMI is key in their treatment and prevention. Over the past decades, it has become increasingly clear that most SMIs originate in neurodevelopment and that the pathophysiology later in life may accelerate the ageing of the brain, yet these tremendous lifespan changes in the brain are largely understudied and the mechanisms remain elusive. The LifespanHealth project thus targets a lifespan perspective on SMI from delayed neurodevelopment to accelerated ageing. We aim at the discovery of biomarkers for early detection and prevention and at improving our understanding of the pathophysiology over the course of the illness, to allow for personalized treatment, prognosis and long-term care. The project PI has extensive experience in multivariate statistical analysis of brain imaging data and has formed an excellent, multidisciplinary team of researchers with access to the largest brain imaging genetics cohorts available to date. We will explore this rich set of data using novel biostatistical tools. Discovered biomarkers will be incorporated into multivariate statistical prediction models targeting biology-informed diagnosis scores, usable as an additional information channel for health care professionals. The unique data set, bundled expertise and truly interdisciplinary efforts of LifespanHealth yield an unprecedented opportunity to bridge the gap between neuroscientific core research and clinical utility. LifespanHealth therefore maps well into the global efforts toward predictive clinical methods in translational psychiatry, integrating multimodal estimates of brain structure and function, their genetic underpinnings and environmental factors into a novel precision medicine utility.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol