Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

Alternativ tittel: Ikke-invasiv elektrostimulering for behandling av blindhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

På verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. Stadig flere studier tyder på at elektrostimulering har mulighet til å stoppe eller bedre patologiske prosesser med det resultat at synshemming stoppes eller reverseres. Hvilke virkningsmekanismer som ligger til grunn for dette er i liten grad forstått. I dette prosjektet har vi oppnådd en dypere forståelse av virkningsmekanismer samt optimalisert protokollen for elektrostimulering i håp om at enda flere sykdomsgrupper kan behandles med bedre resultater. Prosjektet har pågått ved Harvard Medical School i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus. Som beskrevet før oppstart er prosjektet er ambisiøst og har et høyt innovasjonspotensial. Basert på en nyutviklet metode for elektrostimulering har vi i samarbeid med Harvard Medical School patentsøkt teknologien. Våre forskningsdata knyttet til elektrostimulering er presentert flere ganger på verdens største øyekongress (ARVO). Videre har vi fått fem artikler akseptert, hvorav flere i høyt rangerte tidsskrifter. Flere manuskripter er sendt inn eller i avsluttende skrivefase. Vi har ønske om å følge opp laboratorieprosjektet med kliniske studier.

Description of anticipated significance/benefits of the results 1. Advancements in electrical stimulation for reducing microglia proinflammatory activity in vitro could lead to new treatments for eye inflammatory diseases. 2. Methods for preserving visual function using ramp waveform electrical stimulation could benefit patients with retinal diseases and improve their quality of life. 3. Insights into the impact of electrical stimulation on various retinal cell types, which could inform future research and development of treatments for retinal diseases. 4. The patent applications filed could lead to the development of new medical devices or treatments, which could benefit patients and contribute to the advancement of the field of ophthalmology.

Blindness affects 39 million people worldwide, and treatment for vision loss, especially those caused by retinal neuron damage, remains as an unmet medical need. The leading causes of irreversible blindness in the developed world are usually diseases that affect the optic nerve (e.g. glaucoma) and retina (e.g. age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa). There is increasing evidence supporting the idea that non-invasive electrostimulation (ES) of the eye may be useful for preserving and/or restoring vision in retinal and optic nerve diseases. The potential impact of the current project, in which we aim to develop a non-invasive transpalpebral ES method for the treatment of blinding condition, is thus considerable. In 2004, Chow et al. first demonstrated the therapeutic potential of ES of the retina by reporting improved vision in patients with retinitis pigmentosa who received subretinal implants of an electrical device (e.g. microchip prosthesis) peripheral to the macula. The authors suggested a generalized neurotrophic effect of ES, an observation that sparked an enormous research interest in ES for treating blindness. However, to date, how ES improves vision in patients with retinal degeneration remains poorly understood. In this application, we have presented unpublished results from multiple in vitro and animal pilot experiments that form the foundation for the present proposal. Our main goal is to optimize ES settings for therapeutic purposes and establish the underlying mechanisms through which it works to improve vision.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder