Tilbake til søkeresultatene

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Communicative Circuitry of the Green Shift (COGS)

Alternativ tittel: Det grønne skiftets kommunikasjonskretsløp (COGS)

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektnummer:

276163

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Geografi:

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan forskningskommunikasjon foregår påvirker hva som blir kommunisert og hvilken form det får. Derfor vil dette prosjektet fokusere på hvordan ulike praksiser innen forskningskommunikasjon bygger opp om eller undergraver gode samarbeidsrelasjoner, heller enn kun å fokusere på formen forskningskommunikasjon til slutt får. Prosjektet tar sikte på å gjøre en helhetlig analyse av hele kommunikasjonsprosessen. Utgangspunktet var å følge tre forskningsprosjekter over en periode på ca. tre år, med mål om å forstå de institusjonelle betingelsene for arbeid med forskningskommunikasjon, samt hvordan disse former selve kommunikasjonen. Over tid har prosjektet blitt supplert med et case-studie av hvordan kommunikasjonsarbeidet er organisert ved et norsk universitet. Forskningsspørsmålet vårt er: Hvilke deler av kommunikasjonsprosessen bygger opp om eller ødelegger for et produktiv samspill -- av tillit, dialog og samarbeid -- mellom forskerne på den ene siden og henholdsvis kommunikasjonsmedarbeidere, partnere, brukere og offentligheten på den andre siden? Et produktivt samspill viser her til en ideell situasjon der forskningen har verdi for alle involverte aktører, i deres respektive sfærer, men også den verdien forskningsresultatene kan ha for samfunnet som sådan. Prosjektet benytter seg av «retoriske feltstudier», en tilnærming inspirert av etnografi, som fokuserer på kommunikasjonsflyten mellom og på tvers av ulike aktører, institusjoner, format/media og situasjoner. Det sentrale spørsmålet for en slik tilnærming er hvordan informasjon sirkulerer gjennom de ulike punktene i en kommunikasjonskrets, hvordan den blir brukt eller ikke brukt, videreformidlet eller omformet, på hvert enkelt punkt i kretsen. Denne tilnærmingen krever at man studerer forskningsformidlende tekster, men at man samtidig ser på praksiser rundt planlegging, produksjon og distribuering av forskningskommunikasjon, så vel som hvordan denne kommunikasjonen mottas av ulike publikum.

This project starts from the notion that the situation of science in society has become increasingly complex, and that this new complexity represents a challenge to the ambition of effective science communication. To grapple with this situation will require an understanding not just of the forms and platforms of various science communication efforts, but ? as importantly ? of the infrastructures and institutional practices that create and keep in place the preconditions of science communication. To respond to this call, the COGS project studies the entire research and science communication process of three Norwegian research projects, which all deal with separate aspects of the so-called "green shift": (A) household energy choices; (B) governance strategies; and (C) engaging citizens in urban agriculture. With methodology from rhetorical fieldwork and reception studies, this project places relations between the various actors in the science communication circuit at the centre, with its focus on the institutional practices and disciplinary/sectorial traditions that maintain those relations. The project proceeds by three research tasks: The first revolves around the institutional practices of managers, researchers, and communicators at the institutions hosting the above-mentioned projects; the second focuses on the research teams' exchanges and cooperation with their partners and user groups; and the third deals with the reception in various groups representing the general public. Throughout, the project's research is guided by the question of which science communication practices allow and promote - or reversely, suppress and hamper - productive relations between the various actors involved in the science communication process. The project itself has an applied ambition, and aims, with a fourth research task of synthesis, application and outreach, to give insights back to Norwegian science communication practitioners.

Budsjettformål:

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Finansieringskilder