Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wind Europe Partnersøk

Tildelt: kr 19 999

Triad utvikler en teknologi hvor fjernmåling (ved bruk av radar) sammen med software/modeller brukers for å predikere bølgekrefter både stokastisk (bølgespektra) og deskriptivt (bølgetopp prediksjon). Et ferdigutviklet produkt rundt dette temaet vil kunne brukes til last prediksjon for (flytende og bunnfast) vind og andre offshore installasjoner, meteorologisk bølge/vind interaksjon, verktøy for å ivareta sikkerhet i maritime operasjoner som involverer krav til bølge høyde, forbedret lokalt bølge og evt. bølgeenergi varsel. Selskapet ønsker å komme i kontakt med relevante partnere for å kunne bygge konsortier som er kvalifiserte til å delta i H2020 søknader. Gjennom H2020 vil selskapet få utviklet og kvalifisert teknologien sammen med aktører fra både akademia og næringsliv. Følgende aktiviteter gjennomføres 1. Utarbeidelse av presentasjonsmateriale. 2. Deltakelse på Offshore Wind Europe inkl Innovasjon Norge Matchmaking 3. Oppfølging mot relevante aktører fra Offshore Wind Europe.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020