Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Karde - Eco system

Tildelt: kr 81 249

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. Norsk Regnesentral skal utarbeide grunnlagsrapport om kommersielle økosystemer. Teksten skal skrives på engelsk.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon