Tilbake til søkeresultatene

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Improving National forest inventory-based carbon stock change estimates for greenhouse gas inVENTories

Alternativ tittel: Forbedring av nasjonale estimater for karbon utslipp fra skog og skogsjord

Tildelt: kr 2,8 mill.

I Europa står skog og skogsjord for et opptak av karbon som er sammenlignbart med hele utslippet fra jordbruks eller prosess sektorene. Der er dog relativ stor usikkerhet knyttet til estimatene for karbon dynamikken i skog og skogsjord. Premissen bak INVENT er å øke muligheten for aktivt å inndra skogens potensial i tiltak mot økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren gjennom forbedring av estimeringsmetoder brukt i rapportering med forventet høyere nøyaktighet og lavere usikkerhet. INVENT kombinerer Landsskogtakseringen med fjernmålingsdata for skogsdekke til å forbedre estimater av biomasse-endringer på nasjonalt nivå. Resultater viser at usikkerheten kan reduseres betydelig sammenlignet med standardmetoden. Disse estimater utgjør vanligvis en stor og usikker størrelse i nasjonal klimagassrapportering. Kart over mengden jordkarbon kan bidra til en forbedret rapportering. Bruk av fjernmålte kovariater viste dog et begrenset potensial for forbedringer. Feltmålte kovariater viste et betydelig høyere potensial tross fremdeles moderat forklaringsgrad. Kartlegging av jordkarbon i grunnvannspåvirket jordsmonn er helt avhengig av nøyaktig geo-posisjonering i sammenheng med høyoppløste topografiske data.

- Methods for increasing the precision of living biomass carbon loss and soil carbon change estimates in national GHG inventories were developed. - Fine spatial resolution of harvest monitoring was verified and utilized in GHG inventories. - The increased precision and spatial resolution all provides relevant information for the evaluation and planning of mitigation measures.

Forest land in Europe annually sequesters atmospheric carbon comparable to the emissions from the agricultural or industrial process sectors. Despite its importance, the full potential of carbon sequestration on forest land in climate change mitigation strategies is not utilized. In large part, this is due to the high uncertainty of carbon stock change estimates of living biomass and forest mineral soil using current national-level methods. New estimation methods, which increase the spatial resolution of estimates by incorporating existing auxiliary data sources, are required to further mobilize the mitigation potential of forest land in Europe. INVENT will use national forest inventory, spatially-explicit remote sensing, and local forest harvest data to increase the precision and spatial resolution of living biomass estimates. INVENT will use forest and soil inventory data, spatially-explicit remote sensing data, and modeling procedures to increase the accuracy and spatial resolution of forest mineral soil carbon stock change estimates. INVENT will apply the developed methods to quantify the effects of forest mitigation measures at the national and sub-national scales. The derived methods and their application will be demonstrated in national greenhouse gas inventories and in case-studies that strengthen the trans-national exchange of knowledge within the consortium countries of Denmark, Latvia, Norway, and Sweden. The results will demonstrate the general applicability of the derived methods to reduce the uncertainty in living biomass and forest mineral soil carbon estimates in greenhouse gas reporting on forest land.

Budsjettformål:

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change