Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Nytt konsept for trenching av rørledninger basert på vår spyle teknologi.

Tildelt: kr 99 999

Det har vært utført et forprosjekt om DeepC Solution AS sin fluid dynamiske knowhow har en plass i trenching av store rørledninger på sjøbunnen. Innovative løsning er nødvendig i dagens forsyningskjede for Offshore trenching av rørledninger, da det er flere entreprenører med stort utstyr og nesten alle entreprenørene har eget utstyr. Forprosjekte har sett på metoder som benyttes idag for trenching av store rørledninger ved litteratursøk og besøk og samtaler med potensielle kunder. Det er også sett på hvilke patentbeskyttede metoder som fins. Dette har ført til den konklusjon at DeepC Solution sin metode må utvikles videre før det kan etableres om metoden er egnet og har konkuransemessige fordeler sammenlignet med dagens metoder.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk