Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Virtual reality konferanse i helse

Tildelt: kr 38 749

I strategidokumentet til Sykehus Innlandet 2018-2021 er det nedfelt at det skal etableres tettere samarbeid med universitets- og høyskolemiljøer, kommuner og næringsliv om innovasjonsprosjekter generelt, inkludert prosjekter som omfatter nye måter å drive ferdighetstrening, videreutdanning og andre kompetansehevende tiltak på. Dette er særlig viktig for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet noe som er aktualisert, feks innen psykisk helsevern med fokus på å redusere bruk av tvang samt regjeringens målsetting i statsbudsjettet om reduksjon av antall pasienskader. Digitalisering av ferdighetstrening ved hjelp av Virtual Reality kan være en metode for å øke kvaliteten i pasientbehandingen men vil kreve et tett samarbeid med sykehus og næringsliv. For at sykehuset skal komme i kontakt med lokale, nasjonale og internasjonale aktører med kompetanse innen området har sykehuset ønske om å etablere et eget konferansespor under konferansen Nordic VR på Hamar 2 november 2017 - VR i helse- der behov pitches og målsettingen om å etablere robuste forskningsmiljøer formidles til potensielle samarbeidspartnere. Multinasjonale store næringer flytter sin virksomhet globalt og den nordiske velferdsmodellen er under økonomisk press. Norden må derfor søke nye kilder til verdiskaping og økonomisk vekst. Denne konferansen kan derfor være med på å skape ny kunnskap som vil bidra til etablering av en kunnskapsindustri innen vårt område. Til dette ligger det bedrifter og FOU miljøer engasjeres for etablering og utvikling fremtidig forskningssamarbeid, herunder også internasjonale FOU-miljøer. Sykehuset Innlandet har spisskompetanse på simuleringsbasert trening i psykiatri, men ønsker å koble seg opp mot andre miljøer og gode eksempler fra somatikk, feks bruk av VR-teknologi ved planlegging av operasjoner. Man har gode eksempler fra psykisk helsevern, men ønsker å etablere og utvikle aktiviter innen bredden av sykehusets tjenesteområder.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon