Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool- Bærekraftig Arbeidsmiljø - WElix

Tildelt: kr 68 499

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. WElix prosjektet handler om å lage en ny programvare for styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet offshore. Programvaren skal gjøre lederne i linjen i stand til å ivareta sitt ansvar iht regelverket. IKTPLUSS delen vil gi bidra til datasikkerheten i løsningen

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon