Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11576 Model interfaced radar for improved operation and control

Alternativ tittel: Modell-kalibrert radar for forbedret operasjon og kontroll

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

277128

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet har gjennomført en verifikasjonstudie av et system for sanntidsmålinger og prediksjon av havbølger. Gjennom å ta i bruk modeller for havbunnens innvirkning på bølgeflaten har prosjektet utviklet databehandlingsmetoder som benytter seg av lokale egenskaper både i prosesseringen av sensor data og i bølge propagasjonsmodeller. Prosjektet har også undersøkt sammenhengen mellom regionale sensorbaserte bølgemålinger, meteorologiske bølgevarsler og lokale radar målinger. Gjennom 2019 ble det gjennomført eksperimenter ved Lindesnes Fyr og samt en operativ demonstrasjon på Unitech Zefyros flytende vindturbin.

MORA prosjektet har bidratt til kompetanseheving hos prosjektdeltakerne og i prosjektdeltakernes organisasjoner. Internt i prosjektet har det vært gjensidig kompetansedeling og samhandling mellom tre forskjellige fagfelt/disipliner (sensorikk, bølgemodellering og energiuttak/dynamikk) og ny kunnskap har blitt utviklet. Prosjekt har synliggjort muligheter og utfordringer med integrasjon av meteorologiske varsler og bølgemodeller med sanntids sensor data. Det har blitt gjennomført to større målekampanjer/installasjoner i prosjektet. Disse har bidratt til at eksterne parter har økt sin kompetanse på bruk av sensor basert data samtidig som de har fått utvidet kunnskap om bølgefenomen i sitt operasjonsområde. Prosjektaktørene har gjennom prosjektet knyttet til seg samarbeidspartnere for både videre forskning og utvikling og for kommersialisering av forskningsresultatene.

Prosjektet utvikler en teknologi som vil 1) øke de operative marginene for bølge energi og offshore vind, 2) redusere risiko og operasjonelle utgifter for alle bølge sensitive maritime operasjoner. Det teknologiske innholdet i prosjektet relaterer seg til 1) et radar system som integrerer en lokal havbunnmodell for å gi bedre nøyaktighet og sanntid ytelse for bølgeestimering 2) en algoritme for sanntids last prediksjon og tilhørende kontroll algoritme, 3) en modell for sanntids kalibrering av lokalt meteorologisk bølgevarsel. Samtidig vil prosjektet i samarbeid med en brukergruppe utvikle en forretningsmodell for et fremtidig produkt basert på prosjektresultatene.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS