Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Seed security: a multilevel perspective on seed system development in Ethiopia

Tildelt: kr 0,19 mill.

Sammendrag Målet med prosjektet er å undersøke frøsystemer som sosialøkologiske systemer med vekt på agroøkologiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske variabler gjennom en case studie om frøsystemutvikling i Etiopia. I de siste årene har styrking av frøsystemer fått fremgang på den politiske dagsorden fra regjeringer og andre utviklingsaktører. Spesielt har framgangen vært stort i Afrika inkludert Etiopia. Imidlertid bruker disse ulike aktørene ulike strategier for å styrke frøsystemer og dermed øke frøforsyning blant bønder med lite gårdsbruk. Noen aktører vil modernisere frøsystemer, andre aktører vil styrke lokale frøsystemer, andre foretrekker en pluralistisk tilnærming der lokale og formelle frøsystemer integreres. Aktørenes strategiene varierer vesentlig og møter ikke bøndenes behov i stor grad. Noen ganger er strategiene motstridende. Lærdom er viktig i forhold til å håndtere årsakene som fører til manglende samsvar mellom bøndenes behov samt tilpasningsstrategier, og aktørenes politikk og strategier. For dette formålet, bruker prosjektet todelt forskningsstrategier, dvs. det vil kombinere betydelige kvantitative og kvalitative analyse av bønders praksis lokalt med grundig kvalitativ analyse av aktørers praksis på høyre nivå. De spesifikke målene for dette forskningsprosjektet på lokalt nivå inkluderer 1) å studere agroøkologiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske faktorer som påvirker frøforsyning blant bønder med lite gårdsbruk i Etiopia 2) å undersøke bønders tilpasning av lokale tradisjoner og eksterne tiltak om frøsystemutvikling. På høyere nivå, inkluderer de politiske og institusjonelle målene 1) å undersøke institusjonelle endringer og trender i utviklingen av frøsystemer i Etiopia, 2) å studere politikk og verdier, framstillinger og perspektiver som påvirker ulike aktørers tilnærminger til frøsystemutvikling. Prosjektet vil bidra til å styrke politiske, organisatoriske og tekniske innovasjoner for utvikling av frøsystem, og dermed økt frøforsyning blant småbønder i Etiopia og andre u-land.

-

This is an application for the CGIAR fellowship programme for six months stay at CGIAR Centre, International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) in Addis Ababa and fieldwork in research sites in Ethiopia. The applicant's research will be associated with the EU H2020 Project, "InnovAfrica: Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and Enhanced Food and Nutritional Security in Africa". The Norwegian Institute of Bioeconomy (NIBIO) coordinates "InnovAfrica" in collaboration with the CGIAR center International Livestock Research Institute (ILRI). Noragric at the Faculty of Land and Society at the Norwegian University of Life Sciences and CIMMYT are both work package leaders in "InnovAfrica". The research project for which funding for fieldwork is applied for here is funded through a NMBU scholarship to the candidate. The candidate, Teshome Hunduma Mulesa is a Norwegian citizen with Ethiopian background. The proposed research will create considerable synergies with "InnovAfrica" and will particularly contribute to the research and innovation in integrated seed system development which is one of two institutional innovations "InnovAfrica" is focusing on. The current proposal is for funding to cover expenses related to the PhD researcher's stay at CIMMYT headquarter in Addis as an associated researcher and his fieldwork. CIMMYT is a highly experienced knowledge production center related to seed value chain i.e. breeding, delivery and adoption (BDA) of improved varieties that is the essential in the current research proposal. The collaboration with "InnovAfrica" help the researcher to generate sufficient data during the 6 months of his stay at CIMMYT Addis Ababa and fieldwork. CIMMYT and the link with InnovAfrica will provide the best condition for producing and disseminate the research results on seed security.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner