Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

Tildelt: kr 92 999

Norge og dermed NIBIO har som ambisjoner om å være en ledende FoU-aktører i realiseringen av det grønne skiftet, hvor blant annet ny og riktig anvendelse av tre i bygg er sentralt både med tanke på klima/miljø og verdiskaping. Etablering av internasjonalt forskningssamarbeid også på tvers av verdensdeler er et ledd i dette arbeidet, og besøk ved aktuelle institusjoner og interesseorganisasjoner i SA vil være ett nødvendig første skritt. Formålet med reisen er å etablere kontakt med 2-3 relevante fagmiljøer i Sør Afrika (SA) innen treteknologi for kunnskapsutveksling og videre prosjektsamarbeid. En gruppe forskere fra avdeling treteknologi ved fra NIBIO vil besøke de viktigste miljøene innen treteknologisk forskning og næringsutvikling i SA, samt delta på en vitenskapelig konferanse i regi av International Research Group on Wood Protection. Den største FoU-utfordringen i dette etableringsprosjektet vil være å få riktig forståelse for hvordan tre brukes i SA og hvilke begrensninger/muligheter som finnes basert på lokale tradisjoner, treindustri, næringsinteresser, geografi/klima/produksjonsevne, treslag, kvalitet mv. En gjensidig basiskunnskap om disse forholdene er nødvendig for å fremme et videre forpliktende samarbeid om innovasjon innen treteknologisk forskning i SA og Norge.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen