Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Forprosjekt - Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Tildelt: kr 5,0 mill.

Forprosjektet for Helseanalyseplattformen skal detaljplanlegge og igangsette arbeidet med å utrede og etablere en nasjonal helseanalyseplattform for forskning. Helseanalyseplattformen skal sørge for enklere tilgang til helseopplysninger for akademisk og industriell forskning og legge til rette for effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger. Forprosjektet skal arbeide med delene av plattformen som er særlig relevante i forskningsøyemed, i tråd med rapportene Enklere tilgang - mer forskning, Status og forbedringsmuligheter for norske persondata til helseforskning og Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre. Samarbeidsavtalen mellom Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse av 27.02.2017 ligger til grunn for bevilgningen til forprosjektet.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet