Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Det relevante museet

Tildelt: kr 77 169

Gjennom prosjektet vil det knyttes kontakter mot akademia som er viktig for Expologys arbeid med interaktive og IKT-baserte innovasjonsløsninger for museumsbransjen. Det vil for design av fremtidens museum være viktig å sikre at tilbud fra museer og vitensentre er relevant for publikum. Statistikk er en mulighet å måle relevans på. Ofte blir brukertellinger gjennomført gjennom billettsalg som eneste grunnlag for slik statistikk. Å få mer informasjon ut fra besøkende er vanskelig: ofte ønsker de ikke å gi ekstra informasjon fordi dette forringer opplevelsen når skjemaer med mange spørsmål skal besvares. Bruk av sensorer, bruk av smilometer, målrettede enkeltspørsmål kan gi tilleggsinformasjon for slik statistikk, bl.a. gi opplysninger om kjønn, alder, mm samt andre kriterier for segmentering av besøkende. Forskerpool-prosjektet skal undersøke hvilke metoder som kan brukes til å gi et beriket statistikk-grunnlag for å bevise hvilken relevans museer har. Den besøkende skal i minst mulig grad oppfatte dette som forstyrrende. Det er planlagt at slike metoder inngår som del av statistikk-modulen i Expologys styringssystem for utstillinger - XMS. Følgende elementer inngår i studien: * Litteraturstudie om statistikk i museer samt innsamling av data i museer.? * Intervjuer med utvalgte museer om bruk av statistikk og hva de bruker av tekniske løsninger.? * Forslag på statistikk-modul som kombinerer spørsmål og sensorer, og der den besøkende i minst mulig grad oppfatter spørsmålene som forstyrrende. Hvis mulig skal spørreundersøkelser heller være en berikelse og en del av museumsopplevelse.? * Bistand ved utprøving av en eventuell implementering med forslag på testprotokoll. Hoveddeler leveres av Norsk Regnesentral. Expology deltager som sparringspartner gjennom prosjektet og deltar i eventuelle workshops.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon