Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiFab Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikk

Alternativ tittel: DigiFab Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikk

Tildelt: kr 4,5 mill.

DigiFab Veikart (og tjenester) for digitalisering av SMB fabrikker mot Industri 4.0 Industri 4.0 basert på nye teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via Internett gir nye muligheter for små og mellomstore bedrifter (SMBer). De nye teknologiene er imidlertid ofte fokusert på bruk og anvendelse i store bedrifter. For SMB bedrifter må det tas hensyn til utfordringer som 1) mangel på ressurser, kunnskap, tid og penger, 2) manuelt arbeid for planlegging og styring av produksjon, 3) begrenset kunnskap om hvordan bedriften kan videreutvikles, 4) tungvint og dyr innsamling av relevante data, og 5) beslutningsprosesser som mangler oversikt over fremtid og muligheter. DigiFab prosjektet har som mål å tilby tjenester, kosteffektive verktøy og metoder som støtter SMBer i å bevege seg mot Industri 4.0 nivå gjennom bruk av tilgjengelige teknologier og strategiske metoder basert på et Veikart for digitalisering av SMB fabrikker mot Industri 4.0. Dette blir utviklet gjennom bruk av tilgjengelige teknologier og strategiske metoder for å lage veikart for framtiden, i tett utprøvingssamarbeid med pilot bedrifter. Resultatet fra prosjektet er et rammeverk for en tjeneste "DigiFab as a service" som har blitt utviklet gjennom prosjektet og utprøvd for 4 pilot bedrifter. Digifab tjenesten fungerer som en "bedriftens fastlege" og bistå med kunnskap og kontakter til andre nødvendige tjenester på veien til målet, Industri 4.0. DigiFab har identifisert 5 områder som er essensielle for digitalisering for Industri 4.0 i SMBer: 1) Forretningsmodell og strategi, 2) Produkter 3) Kunder og leverandører 4) Produksjon 5) Fabrikk. DigiFab tjenesten bruker en metode som fokuserer på å utvikle et veikart mot Industri 4.0 tilpasset bedriften, og samtidig å etablere nye innovasjons og utviklingsprosjekter for Industri 4.0 transformasjon. Dette skjer gjennom en kontinuerlig prosess i form av følgende 4 faser: 1) Utredning, 2) Valg, 3) Industri 4.0 prosjekt, 4) Oppfølging og overgang til ny Utredning. Veikartet som resulterer ut ifra denne metoden inneholder forslag til maskininvesteringer, prosessforbedringer, endringer i måte å lede/styre fabrikken, digitale endringer, med tanke på selskapets ambisjonsnivå, behov og ressurser. Prosjektet har fulgt en iterativ prosess med konsepter, demonstrasjoner og pilottester i bedrifter med stigende grad av detaljering gjennom de forskjellige prosjektfasene og med de forskjellige hovedmålene i fokus. Resultatene av prosjektet skal kunne tilbys til SMBer som en kombinasjon av metoder, tjenester og verktøy: Automatisert Digitalisering for SMB-fabrikker "Som en Tjeneste". Den tredje iterasjonen er nå avsluttet i samarbeid med pilotbedriftene Knudsen Dørfabrikk, Molstad, ERTEC og Haugstad.

Målgruppa i prosjektet er norske SMBer. Fire pilotbedrifter har gjennom deltakelse i prosjektet økt sin modenhet knyttet til Industri 4.0 ved å a) øke kunnskap om Industri 4.0, b) gjennomføre spesifikke digitaliseringsprosjekt tilpasset bedriftens behov, c) utvikle et strategisk veikart for Industri 4.0, og d) få tilgang til tverrfaglig ekspertise fra prosjektpartnere og relevante leverandører tilknyttet prosjektet. Gjennom samarbeid med pilotbedriftene har Digifab veikart metoden Industri 4.0 blitt utviklet, og gjort tilgjengelig til andre norske SMB bedrifter. Prosjektet har gitt mulighet til å koble sammen ekspertise og erfaringer fra industri og forskning i et tverrfaglig samarbeid med ulike partnere. Prosjektdeltakere ser på muligheter for å fortsette samarbeid i nye prosjekt og/eller kommersialisering av prosjektresultater. Dette gir potensiale til å videreutvikle forskning rundt strategiske veikartmetoder knyttet til Industri 4.0 i SMBere.

Teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via internett gjør et skifte til Industri 4.0 mulig. Ny teknologi er dessverre primært rettet mot og anvendt i store bedrifter. Små og mellomstore bedrifter (SMB'er) kan kjennetegnes ved 1) mangel av ressurser, kunnskap, tid og penger, 2) manuelt arbeid for planlegging og styring av produksjon, 3) begrenset kunnskap om hvordan bedriften kan videreutvikles, 4) tungvint og dyrt innsamling av relevante data, og 5) beslutningsprosesser som mangler oversikt over fremtid og muligheter. Prosjektet fokuserer på å utarbeide tjenester, kosteffektive verktøy og metoder som støtter SMB?er i å bevege seg mot Industri 4.0 nivå gjennom bruk av tilgjengelige teknologier og strategiske metoder for å lage veikart til Industri 4.0. Fire arbeidspakker støtter hovedmålet til prosjektet: 1) automatisert digitalisering av en komplett produksjonsprosess, 2) rammeverk for simulering og produksjon, 3) strategisk veikart; prosess og metoder og 4) utvikling av tjenesten 'Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker'. Tjenesten som skal utarbeides den automatisert digitalisering og byggingen av veikart i en kombinasjon av konsulentvirksomhet, app-utvikling av online plattformer som er rettet mot norske SMB'er. Veikartet vil inneholde forslag til maskininvesteringer, prosessforbedringer, endringer i måte å lede/styre fabrikken, digitale endringer, osv., med tanke på selskapets ambisjonsnivå, behov og ressurser. Denne servicen kan fungere som en 'bedriftens digitale fastlege' og bistå med kunnskap og kontakter til andre nødvendige tjenester på veien til målet, Industri 4.0. Prosjektet følger en iterativ prosess med konsepter, demonstrasjoner og pilottester i bedrifter med stigende grad av detaljering gjennom de forskjellige prosjektfasene. Resultatene av prosjektet skal kunne selges til SMB'er, 'As a Service' i en kombinasjon av verktøy, metoder og tjenester.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon