Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart digital contracts and commercial management

Alternativ tittel: Smarte digitale kontrakter og befraktning

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

280684

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet "Smart digital contracts and commercial management (SMARTDIGITAL)" har som mål å utrede hvordan kontrakter i shipping må endres for å kunne implementeres sammen med data-drevet befraktning i et digitalt system av smarte kontrakter basert på blokkkjede teknologi. Dette målet skal oppnås ved å øke kompetansen på tre ulike forskningsområder. Det første forskningsområdet er å identifisere hva som hindrer energieffektiv operasjon av skip i dagens kontraktsverk, samt kvantifisere forbedringspotensialet ved bruk av stordata. På et slikt grunnlag kan man så foreslå nye kontraktsstrukturer som kan implementeres som "smarte kontrakter" i et digitalt system for befraktning. Det andre forskningsområdet er å identifisere hvorvidt dagens marked for befraktning i trampfart er geografisk effisient og utvikle modeller og algoritmer for optimering av trampfart i et digitalt, autonomt system. Det tredje forskningsområdet er å identifisere mulighetene og risikoen som følger av implementering av smarte digitale kontrakter i befraktning, eksempelvis bedre kommunikasjon mellom aktører, bedre planlegging av reiser, mer energieffektiv operasjon og flerinteressentes engasjement. Med disse elementene på plass, vil forskningen skissere designet for et dynamisk system med effektiv fraktomgivelse. Prosjektteamet består av ledende akademiske forskningsgrupper innen fagområdene skipsfartsøkonomi, miljø og digital teknologi ved SNF/NHH, UCL, MIT, Kedge Business School og University of Nantes. Våre industripartnere Bergens Rederiforening, BIMCO og Wikborg Rein bidrar også med ekspertise og fungerer som et bindeledd til nasjonale og internasjonale rederimiljøer. Resultatene i SmartDigital vil bidra til den digitale transformasjonen av maritim næring. Vi har også brukt AIS data til å undersøke virkningen på maritim oljetransport av å inkludere shipping i EU sitt kvotehandelssystem (ETS). Analysen bidrar til debatten om hvorvidt ETS kan gi nok insentiver for karbonreduksjonstiltak, og resultatene viser at selv med en lav karbonpris gir ETS tilstrekkelige insentiver. Vi har også undersøkt marin risiko ved å bruke AIS data i kombinasjon med meteorologiske data for å forbedre prediksjonen av marine ulykker.

The shipping industry is in need of the streamlining and digitalization of work processes related to commercial ship management and ship operation. The contractual framework must be adapted to encourage greener operation and the transformation to a connected digital system. The objective of SmartDigital is to build knowledge on how shipping contracts can be adapted to increase the energy efficiency of ship operations and allow for automated commercial management in a fully digital system of blockchain-based smart contracts. Implementing the results from the project will assist the Norwegian maritime industry in its quest to build a sustainable greener shipping industry, with reduced emissions, improved operational efficiency and enhanced competiveness - key areas in MAROFF and Norwegian maritime policy Led by the Center for Applied Research (SNF) at the Norwegian School of Economics (NHH), the four-year project draws together a multi-disciplinary consortium of leading international research institutions (MIT, UCL, Kedge Business School, University of Nantes) and industry partners (Bergen Shipowners Association, BIMCO and Wikborg Rein). Co-operation with the world's largest shipowning organization, BIMCO, is particularly valuable as it increases the probability of having international impact and broad dissemination of research results. It is also important for Norway to engage with leading experts on digitalization at top global universities such as MIT. SmartDigital is of strategic importance to the Norwegian maritime knowledge cluster as it builds national competency and knowledge in the key thematic areas of digital transformation, greener maritime activities, and autonomous commercial management and ship operation. Understanding the economic value proposition of digitalization, and removing current contractual barriers, is particularly important for the maritime industry in order to embrace this technological innovation.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2