Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Alternativ tittel: Matematiske aspekter ved informasjonsforsendelse: Effektive feil-opprettende koder

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere digital informasjon som blir sendt via en kanal der informasjonssignalene er sårbare for støy og forstyrrelser. Målet er å gjøre signalene mer robuste overfor disse forstyrrelsene. Vi har bidratt til å finne teori og metoder slik at mottageren kan motta og fortolke signalene helt korrekt, slik de ble sendt, selv om signalene er blitt fordreid underveis (innenfor visse rimelighetsgrenser). Typiske eksempler på signaler som blir kodet og sendt slik er satellittkommunikasjon, TV-bilder, og design av registreringsnumre. Kodeteori kan også brukes som redskap innen visse kryptologiske sammenhenger, der brukerne kombinerer de nevnte metodene med andre teknikker, der en krypterer informasjon. De matematiske teknikkene som vi har brukt i vårt prosjekt, er hentet fra algebra, kombinatorikk og algebraisk geometri, som er veletablerte og klassiske teorier, som har vist seg svært nyttige både innen kodeteori og mange andre områder, gjennom de siste tiårene. I løpet av prosjektperioden har tre forskere fra India arbeidet ved UiT, Tromsø i midlertidige stillinger. Den første ble ansatt 1. juni 2018 (som post-doc) og sluttet 31. mai 2020, for å tiltre en fast stilling som Assistant Professor ved IIT-Hyderabad, India. Den andre var ansatt som post-doc 1.august 2019-31. oktober 2021, og tiltrådte senere i 2021 i fast stilling som Assistant Professor ved IIT-Jammu, India. I perioden 1.november 2020 - 31. mars 2022 har vi en tredje ung (kvinnelig) forsker fra India vært ansatt på prosjektet. Videre har forskere fra UiT og IIT-Bombay besøkt hverandre i kortere perioder, varierende fra 10 dager til 3 måneder. Vi har også hatt forskningsutveksling med DTU, Lyngby, Danmark, der de to post-docene var ansatt før de kom til Tromsø. I prosjektperioden har deltagerne publisert mange artikler innen disse emnene i internasjonalt anerkjente tidsskrifter eller artikkelsamlinger. I tillegg er flere andre artikler fortsatt til vurdering hos slike tidsskrifter. I noen arbeider har en tatt for seg hvordan en kan finne så mange punkter som mulig på ulike geometriske objekter (kurver, flater osv.). En har så valgt disse på en optimal måte, slik at de deretter har potensial for konstruksjon av feilopprettende koder som kan lagre maksimale mengder med informasjon, samtidig som at feil kan rettes opp. Flere andre arbeider har handlet om å behandle objekter fra algebra og kombinatorikk, for så å bruke dem på nye og innovative måter for å lage gode koder.

Prosjektet har ført til forekomsten av nye og interessante metoder innenfor informasjonsteori/kodeteori, der en arbeider for å sende digitale signaler, slik at disse er robuste mot støy og kan forstås 100% korrekt av mottaker, selv om de er blitt forstyrret under sendingen. Videre har prosjektet hatt en betyydelig rekrutteringseffekt, idet unge forskere fra India har kvalifisert seg til (og fått) faste stillinger ved gode universiteter i sitt hjemland etter å ha arbeidet ved vårt prosjekt. Forskningsmiljøene ved IIT i India og UiT i Norge har videre blitt knyttet nærmere hverandre på varig basis, og vi har konkrete planer for for fortsatte fellesprosjekt i perioden framover. Langsiktige endringer vil en kunne se i form av bedret digital kommunikasjon innen en rekke samfunnsområder, og da som en del av den samlede forsknings- og utviklingsinnsats innen fagfeltet globalt. Vårt prosjekt har inngått som en naturlig og integrert del av denne innsatsen.

The project consists of creating an arena for long-lasting and stable cooperation between the two institutions within the field of coding theory. This is a field of science that is treated by the departments of informatics, or computer science, in many universities, but which is organized under the departments of mathematics at IIT Bombay, and UiT - The Arctic University of Norway (UiT-AUN). One will merge the already actively ongoing research activities within this field in a joint effort to obtain more and better results within algebraic coding theory. The results will be published as articles in international journal of high quality. This will improve the theoretical foundation for practical applications whereever error-correcting codes are used, in image processing, satellite communication, birth registers and a wide range of other areas of communication, in society at large. The results and competence developed will be a source of contact between the universities involved and enterprises/institutions in both countries, that are working with these applications. As a main part of the project two post-docs, with an understanding of methods used at the Department of Mathematics at IIT Bombay, will hold positions at UiT-AUN during parts of the period. In addition the project will consist of researchers from the two instititutions visiting each other, in part through a joint conference at IIT Bombay, also with other international participation, and in part through individual visits. The project is organized as 3 thematic work packages, where the conference in 2020 will address at least one of them, algebraic-geometric codes. The two other packages (links to algebra,combinatorics, topology, and larger classes of codes) will correspond to the activities of the two post-docs that stay in Tromsø.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon