Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

Alternativ tittel: LAVT FLYVENDE UAV KOMMUNIKASJON OG SPORING (LUCAT)

Tildelt: kr 10,0 mill.

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også populært kjent som droner, gjennomsyre himmelen i befolkede områder og betjene millioner av mennesker over hele verden for transport av varer, konstruksjon, landbruk, overvåking og søk-og-redningsoperasjoner for å nevne en få. Menneskelivet vil oppleve en dyp transformasjon siden daglige oppgaver som mat eller pakke levering, dagligvarehandel og overvåking, blant annet, vil bli utført av autonome UAV i tettbygde områder. LUCAT-prosjektet finansiert av IKTPLUSS-INDNOR (Joint Indo-Norwegian researcher projects in Information and Communication Technology by NFR and DST) utvikler teknologien for sensing, presis sporing og kommunikasjon av både bemannede og ubemannede luftfartøyer som opererer i korridorer med lav høyde. Vi, Autonomous and Cyber-Physical Systems Research Group ved University of Agder, Campus Grimstad, Norge i samarbeid med Institutt for elektroteknikk, Indian Institute of Technology, Hyderabad, India, og institutt for beregnings- og datavitenskap, Indian Institute of Sciences, Bangalore, India vil i fellesskap designe, utvikle og implementere den foreslåtte teknologien. Dette prosjektet tar sikte på å sanse/oppdage og spore nøyaktig flere raskt bevegelige ubemannede luftfartøyer ved hjelp av smarte radarsensorer sammen med andre sensorer, samt ny signalbehandling og trådløs kommunikasjonsalgoritmer. Nye metoder vil også bli utviklet for å klassifisere objektene i flykorridorene, og kommunikasjonsmodulene som befinner seg i de ubemannede luftfartøyene vil være forskjellige kommunikasjonsmoduler sammen med avanserte programvaredefinerte radiomoduler med evnen til å føle radio-on-the-fly frekvensmiljø, noe som fører til oppdagelse av muligheter for kommunikasjon (det som kalles spektrumkunnskapende kommunikasjon). Oppgavene med sensing, sporing og kommunikasjon vil være å samarbeide og forbedre hverandre, og forbedre ytelsen til sensing, sporing og klassifisering vesentlig sammenlignet med de nåværende løsningene for trafikkstyringssystemer med lav høyde. Nye teknikker for deteksjon, lokalisering og klassifisering av UAV er utviklet ved bruk av jordstasjon mmWave radarer. Hybride kommunikasjonsordninger utforskes for UAV-jordstasjonskommunikasjon.

The LUCAT project deals with designing, development and implementation of an integrated technology of spectrum cognizant communication and tracking system for low-altitude autonomous operations in densely populated areas for both manned and unmanned aerial vehicles (UAVs). Key objectives of LUCAT is to develop advanced, robust and computationally efficient radar signal processing algorithms to detect and precisely track rapidly moving UAVs through a flight corridor that spans multiple radar sensors and spectrum-aware communication system. A major novelty of LUCAT is to cross-fertilize these two research areas (spectrum-cognizant communication and tracking system) towards mutual performance enhancements such that location can be used to improve performance metrics of communications, whereas communications may facilitate tracking UAVs operating at low altitudes. The project idea consists of 4 major research domains: 1) precise detection and tracking of UAVs through radar; 2) classification of objects in the flight corridor; 3) 3D spectrum cartography for ground-air-ground channels; and 4) spectrum-cognizant ground-air-ground communications. LUCAT will tackle the challenging requirements of the tracking and communication system for low-altitude corridors and provide 1) precise tracking of high speed UAVs and multiple UAVs; 2) very low latency, in the order of 15 milliseconds to match the fast dynamics of UAVs; 3) wide coverage and very high reliability, since the loss of communication may entail risks for security; 4) support for fast mobility, and 5) fast re-synchronization if the connection is lost. These are achieved by: 1) designing reduced complexity algorithms for detection and tracking, and 2) spectrum cognizant ground-air-ground communications.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon