Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

Alternativ tittel: Autonomous Systems within Transport and Industrial Processes

Tildelt: kr 28,1 mill.

AUTOSTRIP er inne i sitt femte år og fokuserer nå på hvordan man avslutter prosjektet og viderefører alle de aktivitetene som er satt i gang. Det etter hvert bygget opp en brukbar stab av forskere som supplerer den vitenskapelige staben ved USN. Flere nye prosjekter er etablert og godt i gang. Det arbeides også godt med å utvikle nye prosjekter. Dette gjelder både norske og EU-prosjekter. Vi har forsert arbeidet med EU-prosjektsøknader og vil våren 2023 prøve å få på plass en Horizon Europe søknad med USN som koordinator. På utdanningssiden er også nye tilbud på plass (Forskerskole og Utdanning av kontrollsenter operatører), men vi ønsker mer fart i arbeidet med fagpakken i autonomi.

I 2021 leder Norge an innen flere autonomi områder; maritim autonomi (Bastø Fosen 6, Yara Birkeland og ASKO Autobarge), spesialmaskiner innen lukkede områder (Yeti Moves snøbrøytemaskiner) og innen kontroll av autonome systemer (Indra, Applied Autonomy med flere). Vi har sett hvordan digitaliseringen har påvirket ulike markeder gjennom de første tre år av prosjektet og vi ser nå etter Covid-19 pandemien hvordan digitalisering tar fart innen akademia med rene nettstudier, MOOC plattformer og internasjonale tilbus som alle kan ta. USN lanserer i samarbeid med Kongsberg Digital kurs world wide på deres nye maritime navigasjonsplattform Skynav mot flere hundre internasjonale maritime utdanningsinstitusjoner. USN skal lede an i denne utviklingen med mål om å få flere nye tilbud ut på slike plattformer, med mål om å få mer kunnskap om viktige nye banebrytende teknologier og hvordan disse vil påvirke oss ut til flest mulig på en effektiv måte. Heldigitale utdanningsløsninger vil endre fremtidens akademia og hverdagen for alle, med helt nye muligheter til å ta utdanning hvor som helst i verden fra ditt eget hjem. I følge NHOs kompetansebarometer for 2017 har, eller planlegger 2 av 3 av de spurte bedriftene å digitalisere eller automatisere de neste fem årene. Det er i dag ingen som med sikkerhet vet hvordan digitalisering og utvikling og bruk av autonome systemer vil påvirke bedriftenes verdiskaping fremover. Det er derfor et stort behov for kunnskap innenfor området autonome systemer, og HSN ønsker gjennom dette prosjektet å svare på denne kompetanseutfordringen. Etter flere dialogmøter med næringslivet prioriterer prosjektet fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap; Datasikkerhet i autonome systemer, Maskinlære og smarte sensorer i autonome systemer, Logistikk og havneoperasjoner, Menneskelige aspekter i autonome systemer og Forretningsmodellutvikling og -innovasjon. Dette er områder som i dag delvis dekkes av høyskolens doktorgradsutdanninger og forskergrupper, men hvor allikevel behovet for kompetanseløft er tilstede for å møte bedriftenes behov. Prosjektets hovedmål er flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor transport og produksjon. Gjennom virkemidler som rekruttering og kompetanseutvikling av prosjektutviklere og oppdragsforskere er målet økt forsknings- og innovasjonskapasitet i næringslivet. Kapasitetsløftet er nært opp mot regionens og fylkenes satsingsområder, virkemidler og aktiviteter. USNs modell for strategisk utvikling, USN-Connect, som er basert på smart spesialisering, legges til grunn med mål om forsknings excellence nasjonalt eller internasjonalt. Kapasitetsløftet skap bygge videre på et forskningsbasert og eksperimentelt lærende system for økt verdiskaping i regionen.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene