Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

Alternativ tittel: Robotiserte celler for effektiv produksjon i norsk kjøttindustri

Tildelt: kr 6,6 mill.

MeaTable vil utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Prosjektet har som hovedmål å redusere arbeidsmengde og slitasje for arbeiderne. Cellen vil holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utføre nedskjæringen raskt og med minimal anstrengelse, noe som igjen vil bidra til å forbedre arbeidsmiljøet for arbeidere i og utenfor Norge. Ved parallell drift av mange slike celler finnes det flere mulige fordeler, herunder skalerbarhet, fleksibilitet og robusthet, egenskaper som er ønskede men ofte uoppnåelige i eksisterende metoder for kjøttproduksjon. Prosjektet gjennomføres på systematisk vis ved å videreutvikle, finjustere og realisere konseptene utviklet i det NFR-støttede prosjektet Meat 2.0. For å styrke denne prosessen har prosjektet tatt i bruk robotsimulering, en metode som har vist seg å være et uvurderlig verktøy i samarbeidet mellom ingeniører og kjøttforedlingseksperter i prosjektet. I 2019 ble det lagt ned et betydelig designarbeid for å utvikle et system som kan håndtere slakteskrotter. Det ble også gjennomført flere småskalatester av systemet i industrirelevante omgivelser. MeaTable-prosjektet har lykkes med å virkeliggjøre det ikke-lineære konseptet som først ble foreslått i Meat 2.0, og har kunnet bekrefte at konseptet gir akseptable resultater når det gjelder hastighet og hygiene. Dette arbeidet er publisert i en vitenskapelig artikkel forfattet av Animalia og NMBU i fellesskap, og regnes som en ny metode for slakting av gris, skreddersydd for tilnærmingen som benyttes i Meat Factory Cell. I 2020 har prosjektet etablert en pilotslaktecelle på REALTEK ved NMBU i Ås, med utgangspunkt i den vellykkede nye slaktemetoden. Her arbeides det med videreutvikling av den halv- og helautomatiske slakteprosessen. Cellen benytter for øyeblikket to store industriroboter produsert av ABB (levert av RobotNorge) som kan håndtere prosessering av en slakteskrott på cirka 120 kg, med alt dette innebærer av styrke og belastning. Vi fokuserer spesielt på utvikling av systemer for kunstig intelligens som kan gjenkjenne og segmentere slakteskrotter. I tillegg utvikler vi verktøy for å skjære og gripe i materialet, slik at det kan fraktes bort fra cellen. Utviklingen av celleprototypen utgjør et betydelig skritt forover for prosjektet, og tillater kontinuerlig videreutvikling og forbedring av systemene. Vi samarbeider med potensielle sluttbrukere av systemet (f. eks. Nortura, som er samarbeidspartner i prosjektet) for å sikre at vår visjon av systemet til enhver tid er i tråd med behovene i industrien.

MeaTable will develop a novel robotic work-bench, or cell, for use in abattoirs for assisting with the primary cutting of carcasses. The main objective of the project is to reduce the work load and strain on human workers. The work-bench will hold, lift, manipulate and orientate the carcass to enable a human-operator to perform the necessary cuts quickly and with the minimum of effort and in this way improve the work environment of thousands of workers in Norway and beyond. Furthermore, transportation of parts from the carcass is incorporated to further alleviate labour intensity, as well as reduce cross-contamination risks. The project aims to increase productivity in an energy-efficient, sustainable way, by introducing automation to the meat slaughter and cutting process that is suitable for the scale of the Norwegian industry. The process shall improve environmental sustainability performance while maintaining or improving economic and social sustainability. Using the novel Cell concept as its starting point, MeaTable will introduce a flexible, scalable, and robust automation solution to the meat industry. Based on human/robot collaboration, that are suitable for the scale of Norwegian slaughterhouses, we develop a system that is specifically well suited for the Norwegian market.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri