Tilbake til søkeresultatene

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Data analysis for Big Vibrational Spectroscopic Data

Alternativ tittel: Biokonvertering av lavverdi fett til høyverdi PUFA- og karotenoidrik biomasse

Tildelt: kr 72 000

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett. Dette overskuddsfettet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet er å øke verdien av animalsk fettbiprodukter fra slakt til høy verdi fettsyrer gjennom soppgjæringsprosesser. I en pilotstudie, har vi vist at oljeproduserende sopp fra phylum Zygomycetes kan konvertere mettede fettsyrer fra animalsk fett biprodukter som inneholder triglyserider (SAT-tags), til flerumettede fettsyrer som inneholder triglyserider (PUFA-tags). En stor andel av fettbiprodukter som produseres i Norge og i Europa i dag er enten spiselig fett, som passer for konsum eller såkalt kategori 3 fett, som er egnet for dyrefor. Avhengig av typen av fett biprodukt, kan derfor fettrestråstoffer enten brukes som fôr eller som mat. Prosjektet tar for seg de mest sentrale biologiske og teknologiske forskningsutfordringer for å utvikle en bærekraftig prosess for lipid oppgradering fra animalsk restfett. Prosjektet vil utvikle gjæringteknologi for neddykket og fast-fase gjæring, prosessoptimalisering og oppskalering. Prosjektet vil evaluere det endelige produktet, og utføre en foreløpig økonomisk evaluering av prosessen. Prosjektet vil gjøre bruk av NordBioLab infrastrukturen ved NMBU og prosjektet vil være et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid som involverer all kompetanse som kreves for det komplekse målet, som er satt.

Vibrational spectroscopy and imaging are applied in live sciences and biomedical sciences for the investigation of biological samples in their native form. The techniques are used for cancer diagnosis, microbial identification and in general for characterization of biological samples. The field is evolving quickly and the scientific community of biomedical vibrational spectroscopy is big. It is for example expected that within short time histopathological analysis for cancer diagnosis will be computer-assisted or replaced by vibrational spectroscopic imaging combined with big data analysis. Huge databases of spectroscopic imaging data are currently collected at different centres. The data analytical challenges are the scatter correction of the data and the establishing of powerful classifiers. The Norwegian group at NMBU is renowned for being at the forefront of data analysis of biomedical vibrational spectroscopic data. The French group at Soleil is at the forefront of ground-breaking new instrumental settings for vibrational spectroscopic imaging of biological systems and represents one of the main platforms for vibrational spectroscopic imaging in Europe. The BigSpecData project aims at establishing a long-term collaboration between the Norwegian University of Life Sciences and the SMIS Infrared Spectromicroscopy Beamline at Soleil on Big Data obtained in vibrational spectroscopic Imaging. The collaboration will address data analysis challenges that have been arising during recent years in the field of vibrational spectroscopic imaging of biological materials.

Budsjettformål:

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike