Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø innen bluetech for teknologi- og kompetanseoverføring.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

281412

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Formålet med prosjektet er å utforske muligheter for teknologi- og kompetanseoverføring mellom subsea og bluetech. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i Massachusets, USA, et av verdens fremste FoU-miljø innen havrommet. WHOI besøkte Norge sommeren 2017 i forbindelse med teknologikvalifisering av et produkt som en medlemsbedrift i Subsea Valley skal levere til dem. WHOI uttrykte interesse for den øvrige teknologiklyngen, og et mulig samarbeid for å utforske mulige synergier. WHOI har invitert Subsea Valley til et besøk i november 2017. Klyngen vil arrangere et slikt besøk for flere medlemsbedrifter i fellesskap. I tillegg planlegges en workshop med WHOI i Norge våren 2018 for medlemmer av Subsea Valley. Reisen og kontakten med dette miljøet er strategisk forankret i Subsea Valleys strategi frem mot 2025, der klyngen jobber med omstilling fra en bransjeklynge for subsea til en kompetanseklynge innen engineering. I dette arbeidet er det økt fokus på teknologioverføring mellom sektorer, utdanning, internasjonalt samarbeid, FoU, innovasjon og kompetanse, som gjennom et besøk til WHOI og målrettet møtevirksomhet kan konkretiseres i skisser til prosjekter.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen