Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

RePlugReady: CO2-ready well and plugging cement as a preferred choice for most oil and gas reservoirs to enable early full scale CO2 storage

Alternativ tittel: RePlugReady: CO2-klare brønn og pluggesementer som et førstevalg for de fleste reservoarer for å stimulere tidlig fullskala CO2-lagring

Tildelt: kr 5,5 mill.

Petroleums- og sementindustrien er under sterkt press for å redusere sine klimaskadelige utslipp, samtidig som petroleumsbransjen er interessert i bedre brønnsement for å sikre trygge operasjoner under leting, produksjon og avslutning av petroleumsfelt. Målet med prosjektet RePlugReady er å videreutvikle et nytt sementtilsetningsmateriale som kan brukes for sementering; og plugging og avslutning (P&A) av CO2 brønner. Dette gjelder særskilt de brønnene som krysser formasjoner med potensiale for CO2-lagring. Vårt tilsetningsmateriale med navn RePlug (R) vil øke levetiden til en sement som eksponeres for CO2 og forhindre lekkasje av CO2 til atmosfæren. RePlug (R) kan også brukes i det generelle betongmarkedet. ReStone AS har i dette prosjektet (og i RePlug prosjektet) utviklet et nytt patentsøkt sementprodukt med navn RePlug (R). Ved å erstatte dagens sementklinker med RePlug (R) vil man få en 1:1 reduksjon av CO2-fotavtrykket til sementen. RePlug (R) reduserer CO2-fotavtrykket i oljebrønner med minst 20%, og vil dersom bruker RePlug (R) i all klinker, redusere de globale antropogene CO2 utslippene med 1% eller ½ gigatonn. ReStones strategi og verdiløfte til petroleumsindustrien er å levere bedre sementprodukt som har mye bedre miljøytelse og en riktig pris. RePlug (R) oppfyller alle krav i NORSOK standarden. RePlug (R) er en patentsøkt og selvhelende sement. Bedre ytelse gir økt sikkerhet, brønnene blir tette og lekker ikke hydrokarboner, CO2 eller andre gasser fra reservoaret. RePlug (R) kan også benyttes uten endringer i eksisterende infrastruktur og arbeidsprosedyrer, og uten at oljeselskapene må investere i nytt utstyr. RePlug(R) er et patentsøkt fremtidsrettet og miljøvennlig tilsetningsmateriale for sementmaterialer. Ved å bruke for et bindemiddel brukt i dag som en plattform vil RePlug (R) få korteste vei til markedet. Portland Sement er det verdensledende bindemiddelet og det eksisterer over 200 års erfaring med materialet på verdensbasis. Når RePlug(R) bruker brønnsementen Portland G sement systemet som en plattform blir NORSOK D010 og API 10B standardene ivaretatt for bedre brønnstyring og P&A. Mineralpulveret i RePlug (R) er et avfallsprodukt av eksisterende mineralproduksjon. Ved anvendelse i sementblandinger blir avfallsproduktet til et høyverdig produkt. Jo mer RePlug (R) er utsatt for en ytre påvirkning (for eksempel av væring), jo bedre blir sementblandingen. RePlug (R) har følgende egenskaper: Selvhelende og resistent mot CO2 Den kan bli designet slik at den deformeres ved duktil knusning og ikke i form av et sprøtt brudd Den reagerer med sjøvann og lake i formasjonsvannet og reduserer da porøsitet og permeabilitet Porøsiteten reduserers betraktelig i perioder ved knusning RePlug (R) har 20-80% lavere CO2 avtrykk enn ordinær Portland G sement Ekspandere litt (krymper ikke) når den setter seg Tidlige tester gir lovende resultater mot bedre binding til stål og formasjon RePlug (R) er PLONOR vennlig, det vil si at stoffet vil kunne brukes i Nordsjøen RePlug (R) kan pumpes og blandes slik at den får liknende rheologi som ordinær brønnsement Prosjektet ledes av ReStone, og eier teknologien knyttet til RePlug (R). SINTEF Industri AS, Heriot Watt University i Edinburgh UK og University of Maryland, USA som utførende forskningspartnere og -leverandører. Disse er profesjonelle og verdensledende institutter som sikrer effektiv og erfaren utføring av forskningsarbeidet. Prosjektet hadde seks arbeidspakker (H1-H6). ReStone har ledet H1 som gjaldt administrasjon, inkludert workshop og arbeidsmøter mellom samarbeidspartnerne. SINTEF har utført rheologisk karakterisering av RePlug (H2), de har gjennomført "unconfined" kompressive spenningtester av Replug (R) slurry (H3), aldringstester i kullsyrelake under høyt trykk og temperatur (H4), sement pluggtest for å teste mikroannulitetthet (H5) og logging bak stålrør også i unikt utstyr utviklet på SINTEF (H5). Heriot Watt (H5) har undersøkt in-situ elektriske målinger for tidlig sementering med RePlug (R) opp til 90 grader. De har også har utviklet en test for heft av sement mot stålrør og heft mot sandstein. Testen der skjærbonding mot stålrør blir testet på en måte som lett kan repliseres av andre laboratorier med små investeringer da det generelle utstyret er tilgjengelig i de fleste sementlaboratorier er patentsøkt. University of Maryland har utført tester for å forstå deformasjonsmekanismen for RePlug (R) (H6). Den industrielle forskningen utført i dette prosjektet har vist at RePlug (R) ikke bare egenskapene som vi forutså og ønsket å teste, men prosjektet har vist at egenskapene er enda bedre enn forutsett. Petroleumsindustrien har signalisert at de ønsker å ta i bruk dette lav-CO2-produktet ikke bare på CCS-brønner men også i ordinære brønnoperasjoner, noe som vil gjøre NCS klar for CCS i fremtiden. ReStone fikk Fredrikke Qvam-prisen for årets kvinnelige innovatører i 2020.

RePlug will ensure safe and economically sustainable operations of wells, including CCS and can be used in the whole life cycle of the well. ReStone has protected their cement technology RePlug (R) by three patents. Britcol Ltd invested in ReStone as in late 2019, and ReStone is receiving attention from other investors that want to contribute. RePlug (R) has gained market recognition from operators, service companies and authorities, including Petroleumstilsynet. ReStone has for some time had a cooperation with a leading petroleum service company that has over 30 % of the world market. They are preparing commercial blends for testing and trial of our product for cementing of wells in three oil-and gas operators who want to use our cement product RePlug (R). DEMO (Gassnova) is relevant to consider when developing our cement RePlug (R) for the general construction market. We see that it may be necessary to do some further testing before entering this market segment.

RePlugReady is the next step of the development of the patent pending well cement product RePlug. ReStone AS is developing a cement product that will improve the outcome of well cementing where the wells may in the future encounter CO2 weathering in the next 10 000 years, as required by EU legislation. If the NCS become a hot-spot for CCS this may mean most of the wells that must be plugged. We are expanding the possibilities for use of our material to other well operations that need resilient, expandable, earthquake-proof wells and plugs. ReStone is working with SINTEF, Heriot Watt University and University of Maryland to ensure the efficient and experienced execution of tests and qualifications. If successful, ReStones products may introduce a new way to introduce a CO2-proof and -ready well cement that may be a standard product used in Petroleum well operations. ReStone is taking the product a step further in order to be ready for a DEMO project and be able to test the material on the macro scale in full scale operations. By getting our product to market, it will be used both in CCS operations but also in other well cementing operations and therefore paving the way for the Early full-scale CCS value chain in Europe and the Large-scale storage of CO2 on the Norwegian shelf in the North Sea, themes A and B of the Climit Strategy from 2017-2022. RePlugReady is the middle project in a series of three. The next will be our macro scale DEMO with GassNova ASA, called "RePlugGo!"

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering