Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets

Alternativ tittel: FinAI: Kunstig Intelligens for overvåkning av de globale finansmarkedene

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

281934

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Profesjonelle investorer jobber i en tilstand der de sliter med å håndtere de enorme mengdene av informasjon. Mye av informasjonen kommer fra helt nye kilder, som transaksjonsdata, geolocation data og webscraped data. Dagens verktøy evner ikke å prosessere disse mengdene informasjonen på en effektiv måte, noe som resulterer i ukomplette og feilaktige investeringsbeslutninger. Exabel jobber med å utvikle et intelligent modelleringsverktøy som bruker kunstig intelligens og data science teknikker for å omforme de enorme mengdene data til viktige innsikter. FinAI-prosjektet skal utføre forskningen som er nødvendig for å utvikle modelleringsverktøyet. Systemet vårt skal gjøre det mulig for våre bruker å bygge kvantitative modeller i skala, og inkludere en rekke forskjellige finansrelevante datastrømmer. Forskningen i kjernen av prosjektet er fokusert rundt to hovedtemaer: 1) Hvordan kan vi effektivt analysere og ekstrahere finansiell informasjon fra tekst? Vi avslutter dette temaet i 2020 2) Hvordan kan vi effektivt tilgjengeliggjøre kvantitativ modellering av tidsserier som selskapers inntjening og aksjekurser? Vi fortsetter dette temaet i 2022 I prosjektet har vi jobbet med Norsk Regnesentral som forskningspartner, samt en rekke investeringsgrupper i både Norge og i utlandet. Vi har tatt vårt kjerneprodukt til marked og har kunder og datapartnere på tvers av fire kontinenter, samt kontorer i London og New York.

As a result of the project, we have delivered the Exabel Platform, which is the leading alternative data analytics platform in the finance industry.

Today, investment professionals work in a state of information overload, facing an ever-increasing abundance of information. Current tools do not allow investors to process such vast amounts of information effectively, which leads to biased or simply erroneous investment decisions. Exabel's innovation is an intelligent modeling platform that uses state-of-the-art Artificial Intelligence methods and mathematical modelling techniques to help investors turn the massive streams of data into actionable insights. The FinAI project will conduct the necessary research for the modeling platform. Our system will support analysis across thousands of exchange-listed companies to surface insights that are tailored to our end users' needs. This will be achieved by an automated model-building framework supporting various types of models at a massive scale. The main issue is one of generating relevant insights from the raw data flows: processing the data inputs effectively and then building models that best explain the observable patterns in financial markets. We have structured two areas for which research is needed: 1) Extracting structured information from natural language (NLP) 2) Quantifying the effect of information through model building The tool will be optimized for model building on large non-homogenous data sets. It will be unique in the way it supports analysis of a broad range of data sets including what’s referred to as Alternative Data, to identify patterns that are intelligible only via state-of-the-art data science techniques.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena