Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjons ekstrudering av myke plastslanger

Alternativ tittel: Next generation extrusion of lay-flay hoses

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

281987

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Fenner Mandals og forskningspartneren Norce har utviklet prosessforståelse og ny produksjonsteknologi for ekstrudering av myke, vev-forsterkede plastslanger. Som del av ny teknologi og prosessforståelse har så Mandals og forskningspartneren Norner Research utviklet nye materialer for slangeproduksjon i samarbeid med produsenter. Forskningsprosjektet har gitt vesentlig forbedret prosesskontroll, vesentlig billigere og nye råmaterialer, og nye produkter med sterkt forbedrede egenskaper. Dette gjør at Fenner Mandals fremdeles kan konkurrere på pris og kvalitet i et internasjonalt marked, og at bedriften kan produsere helt unike spesialslanger for nye markeder.

Prosjektet har gitt Fenner Mandals verdensledende prosessutstyr for ekstrudering av myke plastslanger og helt nye typer slanger og råmaterialer. Dette har brakt oss langt foran våre konkurrenter mhp prosessteknologi og kunnskap om slanger, og lagt grunnlag for fortsatt produksjon i Norge til konkurransedyktige priser. Prosjektet har også ledet til at bedriften, som først i verden, forventes snarlig å tilby slanger delvis basert på fornybare materialer og deretter slanger av resirkulerte materialer. Bedriften er derfor, oss kjent, i ferd med å bli verdensledende innen "det grønne skiftet" innen sitt marked.

Verden over produseres det i størrelsesorden 100 000 km per år med myke plastslanger med innebygd forsterkning i form av rund-vev ved ekstrudering. Fenner Mandals har vært en pioner på dette markedet, men innehar nå bare ca 1% totalvolumet. For bedriften er det absolutt nødvendig å utvikle en sterkt forbedret prosess som også gjør oss i stand til å produsere nye nisjeprodukter av nye materialer for å overleve. Prosjektet skal ta oss fra "state-of-the-art" nivået som mange av våre konkurrenter også ligger på, opp i en egen divisjon som gjør Mandals til verdens mest innovative og lønnsomme slangeprodusent av kvalitetsprodukter. Vi skal bli i stand til å produsere slanger med vesentlig bedre kvalitet og lavere pris enn i dag, og til å ta i bruk nye råvarer som det ofte er for kostbart å utvikle med dagens teknologi- og kunnskapsnivå. Det er mange FoU-utfordringer i dette prosjektet. Vi skal utvikle et nytt verktøy for ekstrudering og tverrsnittet av slangen skal kunne måles on-line på sub-mm-nivå. En annen sentral FoU-utfordring er å lage en matematisk modell av prosessen som er god nok til at (1) prosessen kan automatiseres, (2) dagens produkter kan forbedres, og (3) at vi kan ta i bruk nye plastmaterialer for å kunne lage slanger med nye egenskaper for nye markeder. I tillegg er det en FoU-utfordring å finne og teste ut nye materialer som kan gi slanger som kan brukes i nye markeder. I prosjektet vil vi spesielt fokusere på slanger som tåler høye temperaturer (80-130C) eller som har god slitasjemotstand og heft mellom vev og plast. Prosjektresultatets produksjonsteknologi vil bli implementert hos Fenner Mandals som har 5 ekstruderlinjer. Resultater vedrørende nye produkter vil bli uttestet hos Mandals etablerte kundegruppe av brukere som befinner seg over hele verden. Det er derfor svært liten risiko for at prosjektresultatene ikke blir anvendt.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena