Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HV Wet Mate Connection System (WMCS)

Alternativ tittel: HV Wet Mate Connection System (WMCS)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

282027

Prosjektperiode:

2018 - 2024

Geografi:

Olje- og gassindustrien søker en utvikling av kostnadseffektive undervannsløsninger som kan erstatte og / eller redusere kompleksitet og funksjoner / operasjoner på store top-side installasjoner. Flytting av produksjon/prosessering fra toppside mot reservoar vil gi svært positive effekter på kraftdistribusjonen og dermed energieffektiviteten i form av reduserte utslippsnivåer av CO2. Vesentlige besparelser i komponenter fra top-side til reservoar vil ytterligere redusere antall offshore-operasjoner, med betydning for behovet for personale og transport. Benestad Solutions har tatt på seg denne utfordringen ved å utvikle Wet Mate Connectors (WM) til bruk i connection system (WMCS), en løsning som muliggjør en slik forenkling av kraftdistribusjon under vann. Vår WM vil kunne realisere nye leveransemodeller ved å redusere antall grensesnitt og dermed redusere risiko. Dette vil være aktuelt for undervanns pumper, kompressorer og annet elektrisk distribusjonsutstyr som dermed kan plasseres på havbunnen. Våre konnektorer vil muliggjøre ekstern testing fra toppside som reduserer komplekse offshore-operasjoner og være relevant for den kommende veksten av fornybar energiproduksjon offshore som bølge-, tidevanns- og offshore vindkraftproduksjon. I dag er undervanns kraftforsyning en av kostnadsdriverne som reduserer lønnsomheten i utviklingen av nye felt, samt modernisering av eksisterende felt. Innføring av WMC fra Benestad vil være et viktig element i å redusere feltutviklingskostnaden på flere feltkonfigurasjoner. Vårt WM vil redusere produktkostnaden drevet av redusert størrelse og kompleksitet med opptil 50% sammenlignet med tilgjengelige løsninger i dagens marked. Samlet størrelse for en komplett WMCS (vekt og volum) vil bli minimert, noe som reduserer kostnadene ved grensesnitt mellom subsea moduler, installasjon og vedlikehold. Prosjektet har til dagens dato testet flere småskala prototyper med suksess. Under 2021 har en fullskala prototype blitt høyspent-testet til en sikkerhetsfaktor på 5 ganger nominell spenning med gode resultater. Undervannskobleren (Wet Mate Connector) monteres nå sammen for kvalifiseringstester for kommersialisering neste år.

-

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk