Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Preparing an international study of health service utilization in the aftermath of terrorist attacks

Tildelt: kr 0,27 mill.

Det overordnede målet med dette forprosjektet var å forberede en internasjonal studie som vil gi kunnskap om bruk av helsetjenester hos de som rammes av terrorangrep, og slik styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep. I samsvar med forprosjektets delmål er det gjennomført workshops og møter med forskere fra en rekke land som arbeider med terrorangrep og andre katastrofer. Forprosjektet har således bidratt til å styrke det internasjonale samarbeidet om helsetjenesteforskning i forbindelse med terrorangrep og katastrofer. Det har vært en rekke møter med forskere i Frankrike som arbeider med studier av de som ble direkte rammet av terrorangrepene i Paris i 2015 for å planlegge innsamling av sammenlignbare data om bruk av helsetjenester og medisiner i studier som allerede er igangsatt av de som ble rammet av angrepene på Utøya og i Paris. En prosjektgruppe av forskere fra Norge, Frankrike og Nederland med ekspertise innen forskning tilknyttet katastrofer og / eller helsetjenesteforskning har blitt etablert. En søknad om finansiering av et hovedprosjekt: "Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma - A cross-border study of health service utilization and prescriptions (PROTECT)" har blitt utarbeidet og innsendt. For å sikre et solid brukerperspektiv i prosjektet, har det vært flere møter og deltakelser i konferanser sammen med blant annet støtteforeninger for ofre for terrorangrep og andre traumatiske hendelser, klinikere, beslutningstakere og forskere internasjonalt.

The anticipated outcomes were to strengthen the international collaboration of health services research in the context of terror attacks through the implementation of and participation in international workshops, conferences and meetings. Further, to plan the collection of comparable data on health service utilization and prescriptions in the context of the terror attacks in Norway and in France, and prepare a proposal for international research calls. The achieved outcomes were the same as those anticipated. As a relevant call was announced from the the Research Council of Norway, a research proposal for a main project was prepared and submitted during the project period. Additional outcomes that were achieved were: -the publication of an article and an editorial in the Journal of the French Public Health Agency. Both were covered in French national media in connection with the commemoration the Paris November attacks. -the publication of a popular science article.

The proposed pre-project involves preparatory work that is essential to realize the planned main project; which is an international study of the health services provided in the aftermath of terrorist attacks. An important part of the pre-project, is to prepare a new survey wave in the French studies of the terrorist attacks in Paris in 2015, in order to obtain comparable data with the Norwegian Utøya attack study. The next survey wave in the Paris attacks studies is planned to take place in the end of 2018, and the surveys are to be prepared and questionnaires to be developed during spring/autumn 2018. Furthermore, the pre-project will cover a seminar where we will invite researchers from multiple European countries who are working with research related to terrorist attacks and other disaster to exhange experiences, discuss how to strenghten the preparation and implementation of post-disaster research and build international networks.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester